De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

De VCP, de Vakcentrale voor Professionals waartoe ook de UNIENFTO behoort,  doet op maandag 18 maart a.s. mee aan de landelijke manifestatie voor een goed pensioen. Samen met de andere vakcentrales en onder andere de veiligheidssectoren is de VCP maandag aanwezig op het Malieveld in Den Haag. Onze boodschap aan het kabinet: kom aan onze eisen tegemoet, anders heeft praten geen zin. Werknemers willen nu en in de toekomst een goed koopkrachtig pensioen. Onze oproep is: 'Laat je horen!', in Den Haag , daar buiten of op sociale media! Voor een goed pensioen moet je nú wat doen. 


VCP: zonder goede basis stort uw pensioen ineen
De VCP staat op 18 maart met een eigen stand op het Malieveld. "We zullen op een ludieke manier uitleggen dat zonder compensatie veel Nederlanders bij overgang naar een nieuw pensioenstelsel met een pensioengat te maken krijgen, van soms wel 10 procent. Dat laten we niet gebeuren. Wij gaan voor een goed pensioenstelsel dat de deelnemers zekerheid biedt", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Middagvullend programma
De landelijke actie op het Malieveld duurt van 12 tot 15 uur. De veiligheidssectoren met onder meer ACP, VMHP en KVMO houden een nationale pensioencursus, met diverse sprekers en workshops. Vanuit de werkgroep Pensioenen van de VCP zullen Jacqueline van Langeraad (UNIENFTOen CMHF) en Ruud Stegers (VNV) een workshop verzorgen. Naast de politie- en defensiebonden komen in elk geval de CMHF en HZC naar de actie in Den Haag. Daarna begint om 15.00 uur een mars die door de Haagse binnenstad zal gaan en ongeveer anderhalf uur zal duren. Parallel aan de landelijke manifestatie zijn er tal van regionale en lokale acties. 

Laat je horen!
Wie niet naar Den Haag kan komen, roepen wij op om elders of op social media het VCP-geluid te laten horen. Laat je horen op twitter (@VCProfessionals, #goedpensioen) en deel onze eisen voor een goed pensioenstelsel. Voor eventueel actiemateriaal kunt u contact opnemen met de VCP via s.stam@vcp.nl
 

 

De FvOv, waarvan ook de UNIENFTO deel uit maakt, vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. Een van deze bijeenkomsten vindt plaats op het UNIENFTO-kantoor te Culemborg. Voor meer informatie, KLIK HIER……..

Op 31 januari jl. zijn de onderhandelingen voor de nieuwe CAO-SBB van start gegaan. SBB en de bonden hebben tijdens dit overleg hun inzetbrieven uitgewisseld. 

Voor de bonden zijn onder meer een loonsverhoging van 5%, de uitbreiding van het Levensfaseverlof en de aanpak van werkdruk belangrijke onderwerpen. 

Wat betreft SBB ligt bij de onderhandelingen de prioriteit bij de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers (mobiliteit, vitaliteit en ontwikkeling). Daarnaast heeft SBB een voorstel gedaan voor een individueel keuzebudget, zodat medewerkers meer ruimte krijgen om te kiezen voor een  arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij hun persoonlijke omstandigheden, voorkeur en levensfase.

Op 19 februari en op 27 maart a.s. worden de onderhandelingen voortgezet.

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister stuurde een brief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. "Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet aan de slag om noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te bewerkstelligen." De kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP echter ondeugdelijk en onwerkbaar. 

Geld van werknemers en gepensioneerden

"Pensioenen zijn geen publieke gelden. Het is geld van werknemers en gepensioneerden, door hen zelf bij elkaar gespaard als oudedagsvoorziening. Daar zijn wij zuinig op en dat zou ons kabinet ook moeten zijn", aldus de vakcentrales. Zij zijn van mening dat de minister een sloopkogel in stelling brengt om het pensioenstelsel aan te pakken. Maar er komt géén beter nieuw pensioencontract met de doelstelling van een goed pensioen en een beter indexatieperspectief. De minister dwingt pensioenfondsen in de richting van individuele potjes en verbreekt de solidariteit tussen generaties.

Dreigende kortingen

"Het kabinet doet niks tegen de kortingen. Erger nog, het lijkt welhaast doelbewust aan te sturen op kortingen, door star vast te houden aan de huidige rekenregels", reageren de centrales. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoogrisicoberoepen is er ook nog steeds niets geregeld. Zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. Wanneer bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan komt de fiscus meteen afrekenen in de vorm van een RVU-boete.

Afschaffen doorsneesystematiek

Verder schaft de minister in één klap de doorsnee opbouw af, maar verzuimt hij om hier compensatie voor te bieden, hetgeen volgens de CMHF één van de belangrijkste pijnpunten in dit dossier is. Afschaffing betekent dat de groep werknemers tussen de 38 en 52 jaar meedogenloos wordt geslachtofferd. Hun pensioenopbouw kan 10% lager uitpakken! De overheid wijst echter elk risico af en de werkgevers hebben al aangegeven niets mee te willen betalen. Het risico wordt zo door de overheid en werkgevers volledig bij deelnemers gelegd. Let wel, we hebben het dan over 60 tot 100 miljard euro!

Acties

De vakcentrales roepen het kabinet en minister Koolmees op met serieuze voorstellen te komen, die het pakket dat in november op tafel lag verbeteren in plaats van verslechteren. De komende zes weken zullen de vakcentrales en hun vakbonden op alle mogelijke manieren deze oproep uitdragen tijdens acties met als hoogtepunt een gezamenlijke landelijke actiedag op maandag 18 maart.

Marc de Natris van KVMO/CMHF: "Het Kabinet gaat na het slopen van Defensie, Politie, Onderwijs en Zorg nu de tanden in onze pensioenen zetten. Dat is bijzonder want pensioen is uitgesteld loon en daar gaan de sociale partners over en niet het kabinet. Het probleem van de dekkingsgraad kan worden opgelost door een realistische rekenrente die recht doet aan het rendement dat een pensioenfonds behaalt. Kom samen met mij in actie voor een goed pensioen voor jong en oud. Wij verdienen het namelijk letterlijk en figuurlijk!"

 

De FNV-bonden, AOb en FNV Overheid, hebben voor vrijdag 15 maart, als slot van een actieweek, een onderwijsbrede staking afgekondigd. CNV Onderwijs doet daar niet aan mee.

Als bestuur van de UNIENFTO hebben we besloten de mening van de leden de doorslag te laten geven. Van de leden die gereageerd hebben op onze vraag “Staken of niet?” gaf de meerderheid aan niet stakingsbereid te zijn.

Argumenten daarvoor waren onder meer:

-we hebben in mbo en hbo in 2018 net nieuwe cao’s afgesloten met aandacht voor salaris en werkdruk; laat dat eerst maar eens uitkristalliseren op de instellingen;

-er worden nog gesprekken gevoerd in de sectoren; laten we de uitkomsten daarvan eerst eens afwachten; staken moet je als ultiem middel inzetten als de onderhandelingen muurvast zitten;

-de zichtbaarheid van mbo en hbo tussen het geweld en de massaliteit van met name het po zal gering zijn waarschijnlijk.

Bij degenen die wel voor de staking waren, was over het algemeen de hoge werkdruk bepalend voor hun ja-stem.

Het bestuur van de UNIENFTO steunt de doelstellingen van de actieweek uiteraard wel maar respecteert de mening van de meerderheid van de leden en zal dus geen oproep uit laten gaan tot staken op 15 maart a.s.

Bestuur UNIENFTO

Meer nieuws