De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Binnen de medezeggenschap kunt u te maken krijgen met conflicten of meningsverschillen. Er zijn diverse instanties waar je dan terecht kan voor hulp, advies of een oordeel. Hoe ga jij hiermee om binnen de OR?

De SER heeft een enquête uitgezet om inzicht krijgen in hoe medezeggenschapsorganen handelen in het geval van conflicten of verschillen van mening, die ontstaan tijdens de uitoefening van de medezeggenschap. Deze informatie is van belang voor de verdere verbetering van de dienstverlening door de bedrijfscommissies aan ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen.

Het betreft een korte vragenlijst die slechts vijf á tien minuten van uw tijd vraagt. U kunt de enquête uiterlijk tot en met 10 oktober invullen

Help je mee? Doe dan mee aan de enquête!

Inspiratie opdoen, kennis uitwisselen, contact leggen met collega’s, op het Lerarencongres is het allemaal mogelijk! Het beloven twee inspirerende dagen te worden. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober in Amersfoort.

Beide dagen zitten propvol met workshops van, voor en door leraren.

Op vrijdag is er een lezing van o.a. Lucia Talamini over ‘Leren in je slaap’ en kun je met collega’s in gesprek gaan over het curriculum. Het muzikale duo Yentl en de Boer sluit de dag af met veel liedjes uit de voorstelling De snoepwinkel is gesloten.

De zaterdag begint met het startersfestival, is er een lezing van Pedro de Bruyckere en ’s middags worden in de circustent de winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar bekendgemaakt. Verder zijn er open LOF-labs, een bioscoop Leraar24 en diverse leuke acts. En dat alles in een gezellige festivalsfeer. Kijk hier voor het complete aanbod op. Wees welkom en neem je collega’s mee.   

Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Scholen signaleren dat de vaardigheden om het gesprek op een goede manier te begeleiden niet altijd voldoende aanwezig zijn. Voion laat daarom een training ontwikkelen voor koppels van docenten en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs om de professionele dialoog gezamenlijk te faciliteren in de school.

Doel van de training

Het doel van de training is om koppels, bestaande uit een leidinggevende en een docent, de kennis en vaardigheden aan te leren om de professionele dialoog te faciliteren in hun eigen school. Juist in de dialoog is ruimte om begrip te

krijgen voor verschillende meningen en om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Specifiek aan deze training is dat het gezamenlijk belang vanuit de verschillende rollen en posities van docenten en leidinggevenden expliciet aan

bod komt. Hiermee kunnen de deelnemers de professionele dialoog op hun scholen op een hoger plan brengen.

Interesse?

De trainingen starten in het najaar. Lees in deze flyer alle informatie!

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – de verzamelnaam voor ongewenst gedrag en werkdruk die in de arbeidssituatie stress veroorzaken – staat volop in de (maatschappelijke) belangstelling. Niet alleen de hoge werkdruk en toenemende agressie tegen docenten is regelmatig bron van discussie, maar ook het (digitale) pestgedrag tussen leerlingen onderling en van leerlingen richting schoolmedewerkers haalt regelmatig de landelijke media. De Onderwijsinspectie en Inspectie SZW zullen de komende tijd extra aandacht schenken aan dit thema.

In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 kan uw school bezoek krijgen van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW). De inspecteurs van I-SWZ zullen dan vooral kijken of uw school voldoende doet om psychosociale arbeidsbelasting bij werknemers te voorkomen. Met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag kunt u zich voorbereiden op een eventueel bezoek.

Handreiking systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

meer informatie op de site van Voion

Dit schooljaar voert de Onderwijsinspectie ook controles uit op basis van de Wet veiligheid op school. Zij controleren of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen.

Brochure over zorgplicht sociale veiligheid op school van het ministerie OCW

lees meer op de site van Voion

In dit VO-signaal De rol van de MR in het bouwproces (versie september 2016) leest u hoe de MR invloed kan uitoefenen op de planning en realisatie van nieuwbouw, uitbreiding van bestaande bouw of een flinke verbouwing door inzicht te bieden in het bouwproces en de rolverdeling tussen gemeente en schoolbestuur.

Bouw en verbouwingen zijn vaak langdurige en complexe processen. Niet alleen vanwege het aantal betrokken partijen en harde wettelijke termijnen, maar ook omdat er inhoudelijk een puzzel is op te lossen. Binnen een bepaald budget moeten zoveel mogelijk wensen en behoeften, van verschillende partijen, gerealiseerd worden. Bij een dergelijk proces is het dan ook van groot belang de focus te houden op het doel, namelijk het realiseren van een geschikte leeromgeving. De huisvesting dient de voorwaarden te creëren voor een goed en toekomstbestendig onderwijsconcept. Betrokkenheid en invloed van de MR als vertegenwoordiger van personeel en leerlingen in het bouwproces is dan ook essentieel. Zij zullen immers als bewoners van het nieuwe of vernieuwde schoolgebouw dit onderwijs moeten gaan verzorgen.

Meer nieuws