De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Het kabinet van VVD en PvdA maakt 330 miljoen euro vrij om ambtenaren volgend jaar te compenseren voor de stijging van de pensioenpremie. Dat heeft de ministerraad vrijdag 25 november 2016 besloten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën na afloop. Ambtenarenpensioenfonds ABP maakte donderdag bekend dat het de pensioenpremie volgend jaar structureel verhoogt omdat het fonds er niet goed voor staat. 

Loonsverhoging

Door de maatregel van het kabinet kunnen de salarissen toch nog stijgen, aldus de bewindsman. ‘Als je er geen extra geld bijlegt gaat dat ten koste van de loonsverhoging’, aldus de minister. ‘Dat zou betekenen dat leraren, soldaten, politiemensen allemaal geen loonsverhoging zouden krijgen. Dat vinden wij voor deze tijd slecht te verantwoorden. Mensen hebben lang op de nul-lijn gezeten. Dat willen we niet meer.’ Het geld moet worden ingepast in de Voorjaarsnota, zei premier Mark Rutte.

Bezuinigingen

Door de premieverhoging dreigde volgens hem een bezuiniging bij politie en onderwijs. Dat is nu voorkomen. Verder blijft er door de stap loonruimte in andere overheidssectoren, aldus Rutte. De premie van het ABP is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard. Verder heeft het fonds met 2,8 miljoen deelnemers ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie).

 

De op 1 december gepubliceerde CBS-cijfers tonen aan dat het mbo een volwaardige beroepsroute is. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “84% van de vmbo’ers kiest voor een opleiding in het mbo. 16% gaat naar het havo. Het inkomen van de ouders lijkt nauwelijks invloed te hebben op deze keuze.”

Volgens Heerts laten de cijfers zien hoe het mbo succesvol bijdraagt aan meer gelijke kansen. “Er zijn twee routes naar het hbo: de havo en het mbo. Uit de cijfers van CBS blijkt dat het inkomen van de ouders nauwelijks invloed heeft op de keuze voor de route: het merendeel van de vmbo’ers kiest voor het mbo. Dat bewijst des te meer dat het mbo de belangrijkste leverancier is van vakmensen voor de arbeidsmarkt, van maatschappelijk bewuste deelnemers aan onze samenleving en een uitstekende route biedt naar vervolgonderwijs.

Na afronding van een beroepsopleiding kiest 37% van de mbo’ers voor een vervolgopleiding op het hbo. Heerts: “De andere 63% van onze studenten maakt de stap naar de arbeidsmarkt of kiest een vervolgopleiding binnen het mbo.” Het CBS heeft becijferd dat van de leerlingen die via de gemengde/theoretische (g/t) vmbo-leerweg naar het havo gingen (16%) er uiteindelijk ruim zes op de tien doorstroomden naar het hbo.

Volgens het CBS speelt mogelijk het inkomen van de ouders daar een rol in. Leerlingen uit huishoudens met weinig of juist een hoog inkomen gaan vanuit het vmbo-g/t ongeveer even vaak naar de havo of het mbo. Er zijn echter wel verschillen in de uiteindelijke doorstroom naar het hbo. Van de leerlingen vmbo-g/t uit een huishouden met weinig inkomen zat na vijf jaar 32 procent op het hbo. Van deze leerlingen uit een huishouden in de hoogste inkomensgroep was dit 40 procent.

Ton Heerts: “Dat zijn cijfers om goed in de gaten te houden: wat gebeurt er met die andere jongeren? Verlaten zij zonder startkwalificatie het havo? Wij willen als mbo onze hand uitsteken richting deze jongeren, hun ouders en gemeenten en er alles aan doen om te zorgen dat deze jongeren alsnog een beroepsdiploma te halen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het mbo biedt kansen voor iedereen!

 

Leven deze vragen ook bij u?

 • Eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen?
 • Wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
 • Hoe hoog is het nabestaandenpensioen; kan ik nabestaandenpensioen ook uitruilen voor meer eigen pensioen of juist andersom?
 • Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?
 • Ik wil zelf berekeningen maken Hoe werkt MIJN ABP?

Pensioen is belangrijk

Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW en ABP pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP pensioen vanaf 2014 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met ABP pensioen. Daarom hebben wij als Federatie van Onderwijsvakorganisaties, in overleg met ABP, een voorlichtingsbijeenkomst afgesproken. In deze bijeenkomsten krijgt u onder meer antwoord op bovenstaande vragen.

De FvOV/ABP bijeenkomsten worden gehouden:

 • maandag 16 januari a.s. van 18.00-19.30 uur in Zaandam;
 • dinsdag 31 januari a.s. van 18.00-19.30 uur in Hilversum.

Vanaf 17.30 uur staat een eenvoudige maaltijd voor u klaar!

Aanmelden voor deze bijeenkomsten?

Aanmelden gaat uitsluitend via de ABP-aanmeldservice!

De ABP/FvOv-bijeenkomsten zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden.

Vermeld daarom a.u.b. het nummer van uw onderwijsvakorganisatie in het vakje van uw achternaam als volgt:

cijfer spatie achternaam.

De nummering van onze onderwijsvakorganisaties is alfabetisch:

 1. KVLO
 2. LBBO
 3. Levende Talen
 4. NVLF
 5. NVON
 6. NVOP
 7. NVS-NVL
 8. NVvW
 9. UNIENFTO
 10. VLS
 11. VONKC

Om u aan te melden klik hier

 

De pensioenpremie gaat komend jaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur op 24 november jl. besloten na advies van het verantwoordingsorgaan.

Waarom stijgt de premie in 2017?

In 2017 zet ABP een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017.

Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. Tot slot hebben de veranderingen in de samenstelling van de actieve deelnemers een klein effect op de premie. Een voorbeeld hiervan is dat mensen langer werken waardoor de gemiddelde leeftijd van actieve deelnemers licht is gestegen.

Wat betekent de premiestijging voor mij?

Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij per maand ongeveer € 11 netto meer betaalt.

Geen indexatie

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

KLIK HIER voor een overzicht van de ABP-premies voor 2017.

 

Wilt u liever niet te veel betalen voor uw zorgverzekering? Als lid van de UNIENFTO ontvangt u bij OHRA 9% korting en met de restitutie zorgverzekering heeft u écht vrije zorgkeuze en mag u zelf een zorgverlener kiezen.


Sluit u uw zorgverzekering af via OHRA dan heeft u veel voordelen:

 • 9% korting op de OHRA Zorgverzekering.
 • Écht vrije zorgkeuze: je kiest zelf je zorgverlener.
 • OHRA Gezond: de gratis gezonde aanvulling op uw basisverzekering.
 • Geen medische selectie op alle aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen
 • Buitenlanddekking (wereldwijd aanvulling tot 100% bij spoedeisende zorg)
 • Nieuw 2017: vergoeding vervangende mantelzorg en gebruik van mantelzorgmakelaar

Écht vrije zorgkeuze bij OHRA

Veel Nederlanders denken dat ze vrije zorgkeuze hebben. Maar wist u dat nu maar 8% écht vrije zorgkeuze heeft? Met een OHRA Zorgverzekering kiest u altijd zelf welke arts, ziekenhuis of andere zorgverlener u bezoekt. Zonder risico dat u achteraf moet bijbetalen. Vrije zorgkeuze. Altijd. Overal.
 

OHRA Gezond

Heeft u een gezonde levensstijl en gaat u bewust om met uw gezondheid? Dan past de gratis module “OHRA Gezond” goed bij u. Hiermee krijgt u een vergoeding voor een sportmedisch advies en voor een vervolgonderzoek van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Meer informatie: www.ohracollectief.nl/cmhf745/270/

Profiteer van 9% korting

Sluit u de OHRA Zorgverzekering af dan krijgt u 9% korting. Direct regelen? Ga naar www.ohracollectief.nl/cmhf745/270/

Meer nieuws