De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 23 november de Professional van het Jaar. Wellicht wordt dat iemand uit onze eigen organisatie! De meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten worden opgeroepen binnen hun achterban op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor de Professional van het Jaar. Het voordragen van kandidaten kan tot 1 november via info@vcp.nl, de VCP, t.a.v. Sal Stam. Voor meer informatie zie de themapagina over de Professional van het Jaar.

Gedrevenheid en passie
Nederland heeft een hoop goede professionals: werknemers die hun vak met grote gedrevenheid, deskundigheid en passie uitoefenen. Mensen die hun sporen duidelijk hebben verdiend en dat dag in dag uit op de werkvloer uitdragen.  Als piloot, politieman, specialist of bijvoorbeeld ambtenaar. Maar er kan er maar een de Professional van het Jaar zijn.

Bevlogen en inspirerende professional
Een onafhankelijke jury beoordeelt voordrachten vooral op vakmanschap, bevlogenheid, ondernemingszin, de mate waarin de uitoefening van de functie intern en/of extern impact heeft en het rolmodel zijn voor anderen. De jury kijkt daarbij naar zaken als professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid, maar ook naar de manier waarop de kandidaat anderen inspireert en met authentieke en eigenzinnige ideeën het verschil maakt en waardering oogst.

Oproep
De VCP is dus op zoek naar mensen die hun vak of beroep positief uitdragen naar anderen. Mensen die zich de arbeidsmarkt van de toekomst aantrekken en nu actief nadenken over hun plek op de werkvloer en die van anderen. De uitslag wordt bekendgemaakt op het jaarlijkse symposium van de VCP in de Den Haag op 23 november.

 

Werkenden en gepensioneerden zien de economische groei onvoldoende terug in hun portemonnee. Achter de huidige conjunctuur gaat voor grote groepen mensen nog veel onzekerheid schuil. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op Prinsjesdag. “Het overheidstekort is omgebogen en bedrijven maken weer volop winst. Werknemers en gepensioneerden hebben daaraan hun steentje bijgedragen. De VCP vindt dat het de hoogste tijd is voor lastenverlichting, hogere lonen, zekerheid en investeringen in professionals. Dat is een gedeeld belang”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lastenverlichting middengroepen

De koopkracht laat een voorzichtige plus zien. Maar zeker voor de middengroepen blijven de lasten onverminderd hoog. Zij ondervinden nog dagelijks de gevolgen van maatregelen die tijdens de crisis zijn ingezet. De afbouw van arbeidskorting en algemene heffingskorting treft nog altijd de midden- en hogere inkomens. Gepensioneerden boven modaal met hoge zorgkosten betalen de rekening. Ook de hogere btw (21%) voelen veel mensen in hun portemonnee. De VCP roept op de lasten voor de middengroepen te verlichten. Door toegenomen complexiteit van belastingen en toeslagen profiteren middengroepen in beperkte mate.

Terug naar een normaal arbeidscontract

Volgens de VCP is er ondanks de daling van de werkloosheid ook op de arbeidsmarkt nog sprake van veel onrust. De middenklasse ervaart een toenemende onzekerheid door zaken als digitalisering en robotisering, maar ook door flexibilisering van de arbeidsmarkt. ”Steeds meer werknemers hebben nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. Een normale arbeidsovereenkomst moet het uitgangspunt zijn voor alle professionals, zowel jonge als oudere werknemers”, zegt VCP-voorzitter Van Holstein. “Er moet weer geïnvesteerd worden in professionals, zodat zij hun vak goed kunnen uitoefenen. Een nieuw kabinet zullen wij daarop beoordelen.

Ruimte voor sectoraal maatwerk bij pensioen

De VCP vindt verder dat het kabinet stappen moet zetten om de arbeidsmarkt en het pensioen beter op elkaar te laten aansluiten. De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt voor veel mensen te snel en de koopkracht van pensioendeelnemers staat onder druk door indexatieachterstanden. Van Holstein: ”Het is niet in het gedeelde belang als professionals niet kunnen blijven werken tot hun pensioen en uitvallen door arbeidsongeschiktheid.” De VCP pleit daarom voor een minder snelle verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd, voor de invoering van een flexibele AOW, afschaffing van de RVU-boete en voor meer sectorale ruimte voor maatwerk.

Haakt u aan bij het kameraadschap van helden om de olievlekwerking binnen het mbo verder te verspreiden?

Wilt u graag

•             Bye bye zeggen tegen ingesleten patronen;

•             Uw eigen route bepalen;

•             Stoppen met praten over, maar gelijk doen en ervaren;

•             En tegelijkertijd meer impact tot succesvol gezondheidsbeleid realiseren?


En kunt u daarbij inspiratie en praktisch advies gebruiken? Pak uw kans tijdens de werkconferentie Samen Gezond Vooruit op donderdag 5 oktober bij de Colour Kitchen in Utrecht! U sluit aan bij het mbo-kameraadschap van helden en krijgt op maat ondersteuning van ervaren experts van binnen en buiten het mbo. Minimaal 500 mbo-collega’s, op facilitair gebied, HRM, OR, sport- en/of Arbo coördinator, zijn u al voorgegaan.

 

 

Hoe richt u binnen uw school het gezondheidsbeleid in? En hoe realiseert u daarmee de meeste impact? Door uw eigen pad te kiezen als school. Want dat doen helden. Dat betekent helder hebben of krijgen wat u als school wilt bereiken. Door o.a. concreet doelen, de start situatie en uitdagingen te benoemen. De organisatoren van de vierde editie van de werkconferentie Samen Gezond Vooruit, SOM en het programma Gezonde School kunnen u het best faciliteren als u uw uitdagingen vooraf aan ons doorgeeft.

Programma
De gratis werkconferentie kent een hoog doe-gehalte en werkt op basis van kameraadschap. Deelnemers helpen elkaar door inspiratie en ondersteuning te bieden. Naast alle inbreng van de aanwezige mbo-scholen neemt Jacqueline Scheidsbach, van het Impact Centre Erasmus haar wetenschappelijke kennis en kunde mee om samen met u meer grip te krijgen op de realisatie van ambities in het mbo door vanuit impact te denken en op impact te sturen. Een team van deskundige experts, met ervaring binnen en buiten het mbo, staat paraat om uw team van collega’s bij te staan. Zo brengen o.a. Duco Molenaar van PreventNed, Pieter Iedema van Bewegen Werkt en Mariska Stuivenberg werkzaam bij CAOP en voor het sectorfonds van de universiteiten (SoFoKles) hun ervaringen en ideeën mee om samen passende antwoorden te vinden op uw actuele vraagstukken. 

Hoe SOM weet dat deze aanpak voor u rendeert? De aanpak - die u op 5 oktober zelf kunt ervaren onder leiding van facilitator Pepijn Nicolas van Spinner - is gebaseerd op een community based veranderbeweging en is beloond met een prestigieuze internationale Gold Impact Award. Deze prijs is toegekend door de International Association of Facilitators. Een internationale organisatie die actief is in 65 landen en zich inzet voor het realiseren van krachtige en blijvende verandering.

Aanmelden
Aansluiten bij het mbo-kameraadschap van helden en op maat ondersteuning krijgen van ervaren experts van binnen en buiten het mbo? Schrijf u en uw collega’s in via aanmeldformulier.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met het congresbureau, congresbureau@caop.nl.

 

 

 

Zin, energie en plezier. Daar gaat het om bij elke medewerker. Het is krachtvoer om samen tot prestaties te komen. Daarbij iedereen aan boord houden is een kunst. Ondernemingsraden en bestuur spreken elkaar er regelmatig over. Het liefst met werkbare en gedragen afspraken tot gevolg. Met betekenis voor medewerkers en bestuur. Omdat de arbeidsomstandighedenwet onlangs is veranderd, en medezeggenschap daarmee meer inspraak krijgt, biedt de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO een webinar aan met hulp en inzicht.
 
  *   Voor leden van Ondernemingsraden in het MBO
  *   Tips en antwoorden van collega’s en experts
  *   Deelnemers voeren online het gesprek met elkaar
  *   Comfortabel en gratis vanaf elke plek met internet
  *   Wees er snel bij. Het aantal plekken voor deelname is beperkt
 
DINSDAG 10 OKTOBER VAN 20.00 – 21.00 UUR
 
Voor uitgebreide informatie, KLIK HIER...........

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden voor onderwijsgevend personeel in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de maand september vier bijeenkomsten georganiseerd om met docenten, teamleiders en instructeurs in gesprek te gaan over de verbetering van het carrièreperspectief en de ontwikkelmogelijkheden binnen het onderwijs.

De FvOv/UNIENFTO nodigt leden uit het mbo van harte uit zich daarvoor op te geven en mee te praten over carriereperspectieven in het mbo.

Voor meer informatie KLIK HIER naar de bijlage voor meer informatie! Let op: opgeven moet geschieden vóór 5 september a.s.

Vanwege een te gering aantal aanmeldingen zullen de bijeenkomsten, die gepland stonden op 12 september in Zwolle en 14 september in Amsterdam, NIET DOORGAAN. Diegenen die zich hiervoor aangemeld hebben zijn inmiddels hiervan op de hoogte gebracht.

Meer nieuws