De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

In verband met de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Vakcentrale voor Professionals, de VCP, waartoe de UNIENFTO behoort, recent een brief met aandachts- en zorgpunten naar de Tweede Kamer gestuurd. HIER treft u de brief aan!

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk en heb je affiniteit met thema’s als diversiteit en pensioenen? Wil jij de stem van jongeren vanuit de vakbeweging laten horen in het debat over het pensioenen van nu en in de toekomst? VCP Young Professionals, onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), biedt een interessante vrijwilligersfunctie aan, die hier alle mogelijkheden voor geeft. Interesse? Stuur ons vóór 15 januari 2019jouw korte motivatie en cv.   

Over de functie 

Als pensioenjongerenwoordvoerder van VCP Young Professionals behartig je de pensioenbelangen van jonge professionals. Je vertegenwoordigt jongeren van VCPen VCP Young Professionalsbinnen en buiten onze organisatie, richting politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. Je onderhoudt nauw contact met de VCP en participeert in de Werkgroep Pensioenen. Ook krijg je ruimte om innovatieve ideeën te lanceren voor VCP Young Professionals en de visie op pensioen verder uit te werken en op de kaart te zetten.

Pensioenlab

Je bent nauw betrokken bij het PensioenLab, (initiatief van de drie jongerenorganisaties VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong) en maakt namens VCP Young Professionals deel uit van het bestuur van de Stichting PensioenLab. Via de projectenvan Stichting PensioenLab ga je je inzetten voor de betrokkenheid van jongeren bij pensioenen en meer diversiteit bij pensioenfondsorganen. 

Wie zoeken we? 

Je bent een jonge professional, je voelt je maatschappelijk verantwoordelijk en je hebt affiniteit met thema’s als diversiteit en pensioenen. Je bent bij voorkeur al lid van één van de bij de organisaties die zijn aangesloten bij de VCP en wilt vanuit je idealen tijd investeren. Je bent initiatiefrijk, een verbinder, communicatief sterk en legt gemakkelijk contact met andere jonge professionals. Je bent gemotiveerd om op vrijwilligersbasis, met een bescheiden vergoeding, je enkele uren per week, in te zetten voor VCP Young Professionals. 

Doel van VCP Young Professionals 

VCP Young Professionals wil graag (meer) jongeren actief betrekken bij het sociaaleconomische overleg en zo ook jongeren nut en noodzaak van dit overleg en de polder laten zien. VCP Young Professionals neemt deel aan verschillende overlegtafels, zoals het SER Jongerenplatform. Bovendien is VCP Young Professionals een netwerk waar jonge professionals hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. VCP Young Professionals bestaat over het algemeen uit jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit diverse sectoren en branches. 

Solliciteren en meer informatie: 

Geïnteresseerden voor deze vrijwilligersfunctie kunnen vóór 15 januari een korte motivatie en curriculum vitae sturen aan: s.heemskerk@vcp.nl. Voor meer informatie kan men mailen of bellen naar 06-22332511. 

Afgelopen woensdag heeft overleg plaatsgevonden tussen SBB en de bonden vanwege de nieuwe CAO-SBB. De huidige CAO-SBB loopt tot het einde van dit jaar. Het overleg was met name bedoeld als kennismaking van Hannie Vlug als nieuwe directievoorzitter met de bonden. Daarnaast is gesproken over een aantal actuele ontwikkelingen en thema’s die momenteel bij SBB spelen.

Tevens is in een verkennende sfeer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd die een rol kunnen gaan spelen bij de komende onderhandelingen.

Zowel SBB als de bonden zullen de komende tijd benutten om een inzet te formuleren voor de nieuwe cao. 

Begin volgend jaar zullen de onderhandelingen van start gaan. Wat later dan gebruikelijk. Dit heeft te maken het feit dat het nog niet bekend is wat de loonruimte is die SBB tot beschikking krijgt. Zolang er nog geen nieuwe cao is, blijft de huidige CAO-SBB van kracht.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 


Revisie
Nederland heeft altijd een mooi pensioenstelsel gehad: een Mercedes die goed rijdt maar wel aan revisie toe is. Wij hebben geprobeerd om samen met het kabinet tot een nieuw prototype te komen: vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis te leggen voor een nieuw pensioenstelsel. Het moet echter wel een verbetering zijn: we gooien ons oude pensioenstelsel niet overboord, voordat we zeker weten dat het nieuwe pensioenstelsel ook door de testfase komt en tot betere en stabielere pensioenresultaten leidt voor de deelnemers. Het kabinet legt enorme risico's bij werknemers; het compensatiebedrag ligt tussen de 60 miljard en 100 euro. Wij willen zekerheid. Je koopt ook geen auto in de ontwerpfase, je wilt weten dat het ontwerp de tests doorstaat. De VCP heeft altijd gesteld dat de rekening niet eenzijdig bij de deelnemers mag worden neergelegd. 

Geen blanco cheque
Zo wil dit kabinet wel de doorsneesystematiek afschaffen, maar niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen. Er lag geen oplossing als de financiering voor compensatieregelingen in de praktijk niet zou gaan werken. "Je kunt niet van ons verwachten dat wij voor onze werknemers een blanco cheque van tussen de 60 en 100 miljard accepteren en vervolgens maar moeten hopen dat het goedkomt. De VCP staat voor een stelsel dat voorziet in compensatie, meer indexatieperspectief en een stabieler pensioen. Het kabinet en werkgevers wilden, na vele voorstellen van onze kant, hier op geen enkele wijze heldere afspraken met ons over maken", zegt VCP voorzitter Nic van Holstein. 

Solide stelsel
"Wij hebben ons vanuit de VCP sterk gemaakt voor een pensioenstelsel waar Nederland verder mee kan, zodat iedereen een goede oude dag heeft. Maar dat gaat niet zomaar. Er moet zekerheid zijn dat een nieuw stelsel ook gaat werken. Het mag geen versobering of bezuiniging zijn. Mensen hebben er recht op met vertrouwen te weten wat dit gaat betekenen voor hun pensioen. Dit voorliggende plan had alleen maar nog meer onzekerheid betekend. Dit akkoord zou daarmee een drijfzandakkoord worden, omdat de ervaring leert dat de voorstellen mooi kunnen zijn, maar vallen of staan bij de uiteindelijke uitwerking en de vraag wie de rekening betaalt." Tel daarbij op dat er ook zeer weinig ruimte was om afspraken te maken over onderwerpen zoals pensioenopbouw voor zzp'ers, een aanpassing van de AOW of de volledige afschaffing van de strafboete op vervroegd uittreden, dan is duidelijk waarom de VCP geen handtekening kan zetten.

Belangrijkste bezwaren VCP
• Geen garantie dat het nieuwe stelsel beter is dan het huidige. Uitwerking en vormgeving op veel punten nog vaag, maar de mogelijke negatieve gevolgen voor uw pensioen groot; 
• Met een advies van de commissie parameters en vervolgens besluitvorming door DNB en Kabinet blijft er grote onzekerheid over passende rekenregels nieuwe contract. VCP wil hier gewoon duidelijkheid over. Impact op pensioenresultaat kan groot zijn en duidelijkheid is nodig ter bescherming van de pensioenopbouw van jongeren en indexatieperspectief voor alle generaties; 
• De transitie kost 60 tot 100 miljard uit de pensioenpotten. Er is geen zicht op concrete en directe compensatie voor de pensioenschade die hieruit ontstaat. Het risico wordt volledig bij de werknemers gelegd. Geen gezamenlijke verantwoordelijkheid werknemers, werkgevers en overheid op de te bereiken resultaten (compensatie, indexatie en een stabieler pensioen); 
• Grote onduidelijkheid of genoemde compensatiebronnen afdoende zijn om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Overheid gaf niet thuis als sluitpost en werkgevers niet bereid meer premie te betalen bij bijzondere gevallen. De premievoordelen willen ze wel; 
• Het maatschappelijk probleem van een steeds groter wordende groep zelfstandigen die geen pensioen opbouwt wordt niet aangepakt. Geen enkele verplichting voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden blijft in stand en de maatschappelijke rekening wordt door kabinet en werkgevers vooruitgeschoven; 
• Het toegezegde onderzoek naar een realistische methode voor toekomstige verhoging AOW-leeftijd is boterzacht. Kabinet niet bereid hier financiering en toezegging voor te doen. Ontloopt haar verantwoordelijkheid door dit door te schuiven naar volgend kabinet; 
• Geen breed gedragen besluitvormend toetsmoment in de samenleving voor de gevolgen van dit potentiele drijfzandakkoord na de uitwerkingsfase. Wij gaan niet slapen en er maar op vertrouwen dat het goed komt. Met zoveel onzekerheid wil de VCP een noodrem in handen hebben zodat wij zeker weten dat de werkende Nederlanders niet de dupe worden.

Vanavond is het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet vastgelopen. FNV, VCP en CNV zijn teleurgesteld dat er op dit moment niet verder wordt gepraat. 

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ́Het is net drijfzand, veel blijft nog te onzeker: een stabiel pensioen, het indexatie-perspectief en de compensatie voor de afschaffing doorsneesystematiek. Het kabinet legt enorme risico’s bij werknemers; de compensatie gaat om 60 miljard euro. Wij willen zekerheid. Je koopt ook geen auto in de ontwerpfase, je wilt weten dat het ontwerp de tests doorstaat. De VCP kan de blanco cheque die het kabinet vraagt niet geven. ́ 

Han Busker, voorzitter FNV: ‘Het is ongelofelijk jammer dat we er nog niet uit zijn gekomen. Wij willen een oplossing voor de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd en voor het pensioenprobleem van zelfstandigen. Op dit moment wil het kabinet niet bewegen op een structurele oplossing hiervoor. Met tijdelijke oplossingen nemen we geen genoegen want dan schieten de jongeren en alle andere werkenden er niets mee op.’ 

Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter bij CNV: ‘We willen een eerlijke deal voor alle werkenden en geen pech- of gelukgeneraties. We kunnen niet akkoord gaan met het afschaffen van de doorsneesystematiek als er geen fatsoenlijke compensatie is. We willen niet miljoenen Nederlanders opzadelen met een enorm pensioentekort. Daarnaast wil CNV afschaffen van de RVU-heffing: voor ons geen boete voor de bouwvakker die eerder met pensioen wil.’ 

Starheid op alle fronten 

De bonden verwijten het kabinet starheid op alle fronten. Geen pensioen voor zzp’ers. Weigeren om maatwerk mogelijk te maken in sectoren voor mensen met zwaar werk. Star vasthouden aan de veel te lage rekenrente van De Nederlandsche Bank, terwijl de rest van Europa met een veel stabielere rente rekent. 

‘We hadden hier een grote doorbraak kunnen maken naar een fatsoenlijk pensioen voor iedereen’, aldus de bonden ‘Het kabinet laat die kans gewoon liggen.’ 

Onbetrouwbare overheid 

Het kabinet wil de beslissing over de stijgende AOW-leeftijd overlaten aan een volgende formatieperiode en een volgend kabinet. De bonden verwijten de overheid dat ze zich al 

jaren onbetrouwbaar heeft getoond op dit onderwerp. De mensen in het land willen nu duidelijkheid. Dit kabinet moet verantwoordelijkheid nemen en zelf de beslissing durven nemen. ‘Wij zouden willen dat zij dit ook belangrijk genoeg vonden om het niet af te schuiven op een volgend kabinet’, aldus de bonden. 

De bonden wijzen erop dat miljarden euro’s zijn bezuinigd op de AOW toen dat nodig was vanwege de crisis. Ook op dit moment wordt nog jaarlijks 3 miljard op de AOW bezuinigd. Maar ook nu de crisis voorbij is en de economie goed draait, houdt het kabinet toch vast aan de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd. Dit zorgt voor groeiende oneerlijkheid als het om stoppen met werken gaat, en voor veel persoonlijke ellende bij de mensen die er het hardst voor werken. 

Unieke kans verloren 

Volgens de bonden is dit niet goed voor Nederland. Het kabinet laat een unieke en historische kans liggen om een fatsoenlijk pensioen voor iedereen te regelen. Pensioen is voor iedereen van belang – daar werk je nu gemiddeld een dag in de week voor. En de mensen die het vroegst begonnen zijn en het zwaarste werk doen, moeten op hun knieŽn naar een eindstreep kruipen die ook nog eens steeds verder opschuift. Intussen zijn er steeds meer flexwerkers en zzp’ers die helemaal geen pensioen opbouwen. Al deze problemen wil dit kabinet voor zich uitschuiven. Ook het probleem dat de pensioenen nu vaak al 10 jaar niet meer meegroeien met de inflatie. De bonden verwijten het kabinet dat het door zijn opstelling de ongelijkheid in Nederland vergroot. 

Er wordt al maanden actie gevoerd voor een goed pensioen. De bonden gaan nu eerst terug naar de leden en met hen bespreken welke actie ze hierop gaan ondernemen.

Meer nieuws