De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Als teamlid je talenten goed uit de verf laten komen, vitaal en met plezier naar je werk gaan. Elkaar op de juiste momenten motiveren en betrokken houden bij het werk, zodat iedereen beter kan werken. Dat zijn de doelen van de methode ‘Blijvende verbinding’ voor het mbo. De methode is samen met vijf mbo-instellingen door SOM ontwikkeld. Ze hebben ermee geëxperimenteerd en op basis van hun ervaringen een aanpak geschreven. De methode is in te zetten als leidinggevende, hrm’er, of docent. Zelf aan de slag? Er zijn nu een handig stappenplan en een flyer beschikbaar om de methode toe te passen en collega’s te enthousiasmeren. 

Hoe werkt het

Het achterliggende principe van ‘Blijvende verbinding’ is de werksituatie te verbeteren door:

  • De individuele wensen voor ontwikkeling en leervragen te verbinden aan de teamdoelstellingen.
  • Vervolgens te kijken aan welke knoppen je hiervoor kunt draaien (bijvoorbeeld in het werkproces) en hier concrete afspraken over te maken.
  • De methode bestaat uit twee teamsessies van ongeveer een halve dag en vergt van ieder teamlid circa een uur voorbereiding. 
  • Je behandelt tijdens deze sessies verschillende vragen. Waarom hebben jij en je collega’s voor dit vak gekozen? Wat drijft jullie? Welke kwaliteiten hebben jullie en hoe kun je die het beste inzetten? En welke mogelijkheden zijn er om te verbeteren?

Praktijkvoorbeelden

Als je benieuwd bent wat Blijvende Verbinding deelnemende mbo-instellingen heeft opgeleverd lees dan de interviews met Kris Possel van het Horizon College in Hoornen Douwe Jan de Jong, zorgcoördinator en docent bij Helicon Opleidingenin Boxtel en werkzaam voor Helicon Academy.

Inhoudelijke verdieping

Zoek je meer inhoudelijke verdieping? Lees dan het achtergrondartikel, geschreven door onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de methodiek ‘Blijvende verbinding’.

Alle downloads op een rij

Vragen? Neem dan contact op met SOM: 070 376 59 81 of info@sommbo.nl.

Achtergrondinformatie

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de methodiek was om de sector zelf er intensief bij te betrekken. In 2017 zijn daarom verschillende mbo-instellingen, samen met onderzoekers en een coach, een zoektocht gestart naar een manier om duurzame inzetbaarheid op teamniveau op te pakken. De zoektocht was erop gericht om een methodiek te ontwerpen die preventief werkt, in teams kan worden ingezet en bijdraagt aan de realisatie van een duurzame werksituatie.

 

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de Miljoenennota.

Investeer in ontwikkeling van mensen
“De arbeidskrapte slaat echt overal toe, in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Dat geeft een hoge werkdruk en is een probleem voor de samenleving als geheel. Zonder goede mensen loopt de boel gewoon vast. Investeer daarom nu direct: in professionals, in mensen die aan de kant staan, in werknemers van jong tot oud”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Volgens de VCP-voorzitter maakt het kabinet een grote fout door de kosten van opleiding in mindering te brengen op de transitievergoeding. “Professionals komen daardoor in de knel wanneer ze willen doorgroeien, dit is slecht voor de leercultuur in Nederland en dus contraproductief”, zegt Van Holstein, verwijzend naar een van de kritiekpunten van de VCP op de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De voorgenomen ontwikkelrekening, waarbij iedereen zelf de mogelijkheid heeft om de meest geschikte scholing te kunnen volgen, kan een stap in de goede richting zijn. Daarover gaat de VCP graag met het kabinet het gesprek aan. Een nieuwe regeling moet voldoende facilitering voor alle professionals bieden. Ook moet er meer geld komen voor re-integratie van mensen die langs de kant staan en aan het werk willen.

Echte lastenverlichting nodig
Een groot punt van zorg voor de VCP blijft de lastenontwikkeling, zoals te verwachten op basis van het Belastingplan 2019. Zeker voor een deel van de (boven-) modale inkomens, zoals politieagenten, docenten, beleidsmedewerkers en technici, blijven de lasten onverminderd hoog. De afgelopen jaren zijn ook de lokale lasten blijven stijgen, van 2016-2018 gemiddeld met 0,6% meer dan de inflatie. Gemeenten staan onder druk om de lokale lasten te laten stijgen door decentralisaties zoals de Participatiewet en de zorg. De gemiddelde WOZ-waardestijging was ongeveer 4%, voor 2019 wordt 8% verwacht. De VCP roept op de lasten voor de middengroepen, nu het economisch goed gaat, echt te verlichten. Dat zou meer prioriteit moeten hebben dan het afschaffen van de dividendbelasting en het verder verlagen van de vennootschapsbelasting. Daarnaast is de VCP niet gerust op de loonontwikkeling, die in praktijk ondanks de economische groei beperkt blijft. Voor een belangrijk deel komt dat door de flexibilisering, die veel werknemers in een onzekere positie heeft gebracht.

Werkdruk en professionele ruimte
Verder vraagt de VCP met klem om maatregelen die de werkdruk van werknemers verlichten. Er moet meer professionele ruimte komen. De VCP ziet werkdruk en ziektegevallen zoals burn-out als steeds groter wordend probleem, zoals in de zorg en het (wetenschappelijk) onderwijs. Het is niet alleen een probleem voor de werknemer zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door geld vrij te maken om de werkdruk in de publieke sector te verlagen.

Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst

Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna twee jaar. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 4,9% en over verlaging van de werkdruk voor werknemers in het mbo. Ook kijken sociale partners met deze cao naar het mbo van de toekomst: wat is er nodig om met plezier te werken in snel veranderend beroepsonderwijs? 

De gesprekken over een nieuwe cao in het mbo hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Gezamenlijk vertrekpunt: het mbo is ‘a great place to work’ met sterk beroepsonderwijs op een hoog niveau met zowel nationale als internationale impact, in een snel veranderende wereld. Daar horen arbeidsvoorwaarden bij die recht doen aan de inzet van zowel de werkgever als de werknemer om het mbo sterk en kwalitatief op niveau te houden.

Frank van Hout, namens de MBO Raad: “We mogen met elkaar trots zijn op het resultaat dat we hebben neergezet. Met deze afspraken kunnen werkgevers en werknemers de komende periode verder werken aan een nóg beter mbo.

Tamar van Gelder, namens de vakbonden: “Het was een lang traject, maar we zijn blij dat we uiteindelijk afspraken hebben gemaakt over een eerlijke loonsverhoging en over het verlagen van de werkdruk in het mbo.

Salarisstijging van bijna 5% structureel; eenmalige uitkeringen tellen op tot ongeveer 2,7%

Werknemers in het mbo gaan er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruit. Daarnaast ontvangen zij in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Bij elkaar tellen deze uitkeringen op tot ongeveer 2,7%. Ook zullen de werkgevers meer sociale premies voor hun rekening nemen, waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan. 

Minder werkdruk, meer werkplezier

Docenten die in het mbo starten, krijgen meer tijd om zich in te werken. De eerste twee jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten. 

Elke mbo-school beschikt vóór 1 juli 2019 over een door de werknemers gedragen werkdrukplan. Zo’n plan moet bijdragen aan het vergroten van het werkplezier. De basis van het werkdrukplan zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie die elke mbo-school laat uitvoeren en de bevindingen van de OR. In zo’n werkplan kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals omgaan met piekbelasting, diverse levensfases, werkklimaat, slimmer organiseren, verlagen van administratieve lasten en verantwoording en de rol van leiderschap. De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag.

Inspelen op de snel veranderende vraag 

De mbo-school staat midden in de lokale en regionale samenleving. Door maatschappelijke en economische vraagstukken verandert de opdracht aan mbo-scholen steeds sneller. Dat vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van de scholen en de mensen die er werken. Om deze wendbaarheid te bevorderen, gaan werkgevers en vakbonden laten onderzoeken of er aspecten in de cao mbo, op mbo-scholen en/of bij werknemers zijn die in de weg zitten en experimenten doen op 3 à 5 mbo-scholen met bijvoorbeeld de circulaire loopbaan.

De vakbonden en de werkgeversorganisatie leggen voor 1 oktober a.s. het complete akkoord met bovenstaande en andere afspraken met een positief advies voor aan hun leden.

De cao mbo gaat gelden voor ongeveer 55.000 werknemers.

Klik HIER voor de complete tekst van het onderhandelaarsakkoord!

 

 

Ledenraadplegingen UNIENFTO / FvOv

De UNIENFTO / FvOv zal op drie verschillende plaatsen een ledenraadpleging organiseren, namelijk: 

- Op maandag 24 september a.s. op het UNIENFTO-kantoor, Boschweg 6 te Culemborg.

- Op dinsdag 25 september bij ROC Friese Poort, Splitting 21-23 te Drachten in gebouw C-231.

- Op donderdag 27 september bij ROC Ter AA, Keizerin Marialaan 2 te Helmond (lokaal 0.16)

Alle bijeenkomsten starten om 16:00 uur en duren ongeveer een uur!

 

 

 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij ook de UNIENFTO is aangesloten, kiest op 29 november de VCP Professional van het Jaar. Wellicht wordt dat iemand uit onze eigen organisatie! De meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten worden opgeroepen binnen hun achterban op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor de Professional van het Jaar. Het voordragen van kandidaten kan tot 1 november via info@vcp.nl.

Gedrevenheid en passie
Nederland heeft een hoop goede professionals: werknemers die hun vak met grote gedrevenheid, deskundigheid en passie uitoefenen. Mensen die hun sporen duidelijk hebben verdiend en dat dag in dag uit op de werkvloer uitdragen.  Als piloot, politieman, specialist of bijvoorbeeld ambtenaar. Maar er kan er maar een de Professional van het Jaar zijn.

Bevlogen en inspirerende professional
Een onafhankelijke jury beoordeelt voordrachten vooral op vakmanschap, bevlogenheid, ondernemingszin, de mate waarin de uitoefening van de functie intern en/of extern impact heeft en het rolmodel zijn voor anderen. De jury kijkt daarbij naar zaken als professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid, maar ook naar de manier waarop de kandidaat anderen inspireert en met authentieke en eigenzinnige ideeën het verschil maakt en waardering oogst.

Oproep
De VCP is dus op zoek naar mensen die hun vak of beroep positief uitdragen naar anderen. Mensen die zich de arbeidsmarkt van de toekomst aantrekken en nu actief nadenken over hun plek op de werkvloer en die van anderen. De uitslag wordt bekendgemaakt op het jaarlijkse symposium van de VCP in de Den Haag op 29 november.
Inzendingen voordrachten

Organisaties kunnen goed onderbouwde voordrachten voor de Professional van het Jaar per email sturen naar info@vcp.nl, de VCP, t.a.v. Sal Stam. Voor meer informatie zie de themapaginaover de Professional van het Jaar.

 

 

Op 12 juli 2018 hebben sociale partners in het mbo (MBO raad en UNIENFTO/FvOv, AOb, CNVO, FNV Overheid) cao-overleg gevoerd. De huidige cao mbo loopt tot 1 oktober a.s. De MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben tijdens dit cao-overleg de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord met elkaar verkend. De belangrijkste gespreksthema’s waarvan partijen verwachten dat deze zullen leiden tot concrete afspraken in een onderhandelaarsakkoord zijn werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling t.b.v. instructeurs i.v.m. nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd. 

Direct na de zomervakantie vervolgen sociale partners het overleg. Sociale partners streven ernaar een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.

Meer nieuws