De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Het spijt ons dat ons kantoor momenteel minder goed bereikbaar is. Onze excuses daarvoor. Helaas hebben we te maken met ziektes op ons administratief kantoor vanwege operatieve ingrepen. Daardoor zijn we op dit moment minder goed telefonisch bereikbaar. Ons juridisch buro is echter normaal bereikbaar op telefoonnummer 0345 533771.

Wij hopen zsm weer op volledige sterkte te zijn en u onze vertrouwde service weer volledig te kunnen verlenen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Vakbond De Unie (niet te verwarren met onze eigen UNIENFTO), de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), de vakcentrale waartoe ook de UNIENFTO behoort! . De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli a.s. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag, 22 juni, de handtekeningen gezet.

Uitdagingen van deze tijd

Voorzitter Nic van Holstein van de VCP is verheugd over de toetreding van De Unie, de ANBO en de UOV. “De VCP staat voor professionals in alle fasen van het leven. In de huidige wereld van globalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie willen mensen zekerheden op thema’s als werk, inkomen, scholing, ontwikkeling, maar ook veiligheid, wonen en zorg. Door de aansluiting van de ANBO, De Unie en de UOV is de VCP nog beter in staat de belangen van nog-niet-werkenden, werkenden én niet-meer-werkenden te behartigen. Samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers willen wij tot oplossingen komen.” Volgens Van Holstein is er bij de achterban van ANBO de laatste tijd sprake van een toenemend aantal mensen dat nog op de arbeidsmarkt actief is.

Houvast en richting

Wij zijn ervan overtuigd dat we als moderne, brede belangenbehartiger een brug kunnen slaan tussen politiek en maatschappij”, aldus voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. “Het zijn onzekere tijden, mensen zoeken houvast en richting. Dat vraagt om een club die zich richt op alle fasen van het leven, zonder vaktrots en beroepsidentiteit uit het oog te verliezen.

Met de VCP kunnen we als geen ander de verbinding zoeken. Tussen werkend en niet-werkend, tussen generaties. We staan voor gedeelde belangen en zoeken vanuit dat vertrekpunt naar oplossingen”, zegt Liane den Haan, bestuurder van ANBO.

Onze collectieve kennis en ervaring maken dat we slagvaardig kunnen handelen. Door samen op te trekken zijn we ook wendbaarder dan anderen in dezelfde omgeving”, aldus voorzitter Mario Lander van UOV.

Centraal overleg, kabinet, Tweede en Eerste Kamer

De VCP zal de belangen van de leden van De Unie, ANBO en UOV behartigen in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties op het hoogste niveau overleg voeren over vraagstukken zoals scholing, pensioen, werk en inkomen. De VCP vertegenwoordigt meer dan vijftig vak- en beroepsorganisaties. Met de aansluiting van de ANBO, De Unie en de UOV en verdere groei wordt de VCP substantieel uitgebreid in omvang en groeit het aantal leden dat bij de VCP is aangesloten per 1 juli van circa 100.000 naar 270.000.

Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) ontvangt vanuit mbo scholen vragen over het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen. Met de Wet Passend Onderwijs kan het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van studenten en de zorg die de school wil of kan bieden toenemen. Onder welke voorwaarden mogen docenten medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele risico’s? Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Voor de gehele brief, KLIK HIER……….

 

 

De VCP is de Vakcentrale voor Professionals waartoe de UNIENFTO behoort door het lidmaatschap van de CMHF. De VCP is op zoek naar een woordvoerder voor de jongerenafdeling, de VCP Young Professionals, kortweg VCP YP. Ook jonge leden van de UNIENFTO komen daarvoor in aanmerking!

 

 

Functieprofiel VCP YP woordvoerder (kader/vrijwilligersfunctie)

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk? Ben jij in staat om de belangen van jonge professionals te vertegenwoordigen ten aanzien van diverse sociaal-economische vraagstukken? Ben jij daarnaast bereid om naast jouw baan, als vrijwilliger voor een aantal uren in de week, deze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zetten in daden als hét nieuwe gezicht van de VCP Young Professionals? Zijn volgens jou idealen als beroepseer, professionaliteit en vakinhoud onmisbaar voor de totstandkoming van goede arbeidsverhoudingen en een prettige werkomgeving? Stuur ons dan vóór 1 juli 2017 jouw motivatie en cv.

Doel van de VCP YP

De VCP YP wil graag (meer) jongeren betrekken bij het sociaaleconomische overleg en zo ook jongeren nut en noodzaak van dit overleg en de polder laten zien. Dit kunnen zij doen, doordat zij in verschillende overlegorganen plaatsnemen. Het doel van de VCP YP is om jongeren een stem en invloed in belangrijke instituties (SER, StvdA) en in politiek Den Haag te geven. Bovendien is de VCP YP een netwerk waar jonge professionals hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De VCP YP zijn over het algemeen jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit veel verschillende sectoren en branches.

Over de functie

Het nieuwe gezicht van de VCP Young Professionals werkt samen met jonge professionals, die onder andere actief zijn bij de aangesloten organisaties van de VCP, aan een visie op thema’s rond professionaliteit en vakinhoud. En weet dit gezamenlijk om te zetten in concrete acties ten behoeve van goede arbeidsverhoudingen- en omstandigheden voor jongeren.

Je vertegenwoordigt de jongeren van de VCP binnen en buiten de VCP, richting politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. Je bent daarnaast nauw betrokken bij het PensioenLab en maakt namens de VCP YP deel uit van het bestuur van de Stichting PensioenLab. Ook maak je deel uit van diverse netwerken zoals bijvoorbeeld het SER Jongerenplatform, krijg je ruimte om innovatieve ideeën te lanceren, de VCP Young Professionals verder uit te werken en op de kaart te zetten.

Verhouding VCP YP tot VCP

De VCP Young Professionals (VCP YP) is onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en bestaat sinds 2012. De VCP YP kan als vereniging op basis van haar achterban zelfstandig positie kiezen. De VCP YP onderschrijft daarbij de VCP-beleidsuitgangspunten.

Onderwerpen waar het nieuwe gezicht zich mee bezig kan gaan houden:

  • aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (zie bijvoorbeeld https://vcp.nl/actualiteiten/4208/duizenden-op-de-been-tegen-leenstelsel/);
  • vast – flex (Jonge sociale partners tekenen Jongerenakkoord, zie https://vcp.nl/symphony/extension/sm_richtext_redactor/getfile/?name=Jonge-sociale-partners-tekenen-Jongerenakkoord_1.pdf);
  • pensioenen (zie www.pensioenlab.nl);
  • (hoogopgeleide) Wajongeren;
  • werk en privébalans;
  • carrièreontwikkeling en solliciteren;
  • medezeggenschap en meer jongeren in de OR.

Wie zoeken we?

Het nieuwe gezicht van de VCP YP is iemand met een brede maatschappelijke interesse en bij voorkeur lid van één van de bij de aangesloten organisaties die zijn aangesloten bij de VCP. Indien je nog geen lid bent dan maken wij jou graag lid bij één van onze aangesloten organisaties. Je hebt affiniteit met de ontwikkeling van jongeren tot jonge professionals en alles wat er tijdens dat proces bij komt kijken. Je bent initiatiefrijk, een verbinder en communicatief sterk en legt gemakkelijk contact met andere jonge professionals. Je bent bereid om op vrijwilligersbasis, met dito vergoeding, je enkele uren per week, voor enkele jaren, in te zetten voor de VCP YP.

Solliciteren en meer informatie

Geïnteresseerden voor deze vrijwilligersfunctie kunnen vóór 1 juli een motivatie en curriculum vitae sturen aan: e.wolters@vcp.nl. Voor meer informatie kan men bellen naar 06-54224826

Bent u, als leidinggevende, een onderwijskundig leider of vooral ondersteunend aan het team? Hoe vrij laat een teamleider een resultaatverantwoordelijk team? En wat doet u als teamleider bij problemen: in hoeverre geeft u het team de ruimte om problemen zelf op te lossen, en waar hebt u als teamleider juist een taak om problemen aan te pakken?

Herkent u deze dilemma’s en wilt u daar met collega-leidinggevenden over sparren? SOM nodigt u van harte uit om op 7 juni, van 13.00 tot 17.00 uur, naar de werkplaats voor leidinggevenden te komen: Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan teams?

Inspiratie en uitwisseling 
Ervaringsdeskundigen vertellen over wat wel en niet werkt in het aansturen en ontwikkelen van teams in hun roc. Samen met experts op het gebied van veranderkunde, (gedeeld) leiderschap en sturing zoeken we naar de crux. Hoe komt u tot de kern van een dilemma of vraagstuk? Na deze verdieping gaat u in kleinere groepen met experts en ervaringsdeskundige collega’s verder op onderzoek uit.
Welke gereedschappen of handelingsperspectieven zijn er? En wat werkt wanneer? Wat zou u in uw eigen situatie kunnen uitproberen? Aan het eind brengen we de verschillende handelingsperspectieven in beeld.

Bent u leidinggevende, opleidingsmanager of teamleider in het mbo en wilt u zich aanmelden? Dat kan via de website. SOM biedt u deze bijeenkomst aan, er zijn geen kosten aan verbonden.

Kent u leidinggevenden voor wie deze werkplaats interessant is? We nodigen u van harte uit om deze uitnodiging in uw netwerk te verspreiden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met info@sommbo.nl

Meer nieuws