De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Het bestuur Sector OOP

Het bestuur van de sector OOP UNIENFTO bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: Lon Coolen

Geboren 14 februari 1954

Sinds 1 oktober 1977 ben ik werkzaam in het onderwijs. Begonnen op de Eerste Nijmeegse School voor Beroepsonderwijs te Nijmegen een school voor LHNO en MHNO. Per 1 augustus 1990 is deze school samen met 2 andere scholen voor middelbaar beroepsonderwijs gefuseerd tot het Nijmeegse Instituut voor Beroepsonderwijs (NIBO). Vervolgens is het NIBO per 1 september 1996 gefuseerd met nog 3 andere scholen in het beroepsonderwijs tot ROC Nijmegen. Vanaf oktober 1977 tot heden ben ik werkzaam op de afdeling Personeels- en Salarisadministratie in diverse functies te weten: administratief medewerker, personeelsfunctionaris, senior medewerker personeel en organisatie tot de huidige functie medewerker beleid en advies met als taakgebied personeel en organisatie. Vanuit de diverse beklede functies heb ik zeer veel ervaring opgedaan op velerlei gebied ik noem onder andere zonder overigens compleet te zijn::

  • Personeelsadministratie
  • Salarisadministratie
  • Sociale- en fiscale wetgeving
  • Grote kennis op het gebied van de CAO’s en met name de CAO BVE
  • Wet Verbetering Poortwachter (ziekte en arbeidsongeschiktheid)
  • Pensioenen  waaronder de FPU – ABP Keuzepensioen – IPAP – Ouderdom- en Invaliditeitspensioen

Sinds 1985 ben ik lid van een vakbond eerst van de Nederlandse Bond voor Administratie Personeel  gevolgd na de fusie van de UNIE en in 2006 van de UNIENFTO.  Bij de Unie heb ik circa 2 jaar in het bestuur zitting genomen en vrij snel werd mij gevraagd zitting te nemen in de Sectie OOP, eerst als bestuurslid en sinds een jaar of 4 voorzitter.

Sinds 2004 werk ik één dag per week om de afdeling Juridische Zaken van de UNIENFTO. Vanaf dat moment heb ik het lidmaatschap als bestuurslid van de UNIENFTO beëindigd.

Zowel Ben Rikken als Hans te Boekhorst hebben te kennen gegeven om op termijn te stoppen als lid van de Sectie OOP.

De Sectie OOP is op zoek naar bestuursleden. Denk nu niet gelijk dit is niets voor mij. Ook jij kunt vanuit jouw professie een belangrijke inbreng hebben. Dus wat gaat je doen? Juist je aanmelden als bestuurslid!

Ik hoor maar al te vaak dat er te weinig voor het OOP wordt geregeld en gedaan en dat op de scholen nauwelijks naar hen wordt geluisterd.  Maar ben je dan daar zelf niet schuldig aan? Helaas is maar een klein gedeelte van het niet onderwijzend personeel lid van een vakbond. Dat is jammer want alleen met veel leden kan de UNIENFTO  een vuist maken.

Meld je aan bij de UNIENFTO door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier
Lon Coolen
024-6420882
loncoolen@hotmail.com

Leden: Hans te Boekhorst


Ook ik zit al een flink aantal jaren in het bestuur van de sectie OOP. En dat doe ik met plezier vanwege het belang van het OOP dat de aandacht hoort de krijgen die het verdient, maar lang niet altijd krijgt. Ik mag daarbij een inbreng hebben, zowel vanuit mijn vak als jurist, als vanuit mijn ervaring. En die is begonnen bij het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen (daar werkte ik bij de afdeling lager en middelbaar beroepsonderwijs), daarna als medewerker bij een besturenorganisatie (voor zowel beroeps-, als ander onderwijs), als zelfstandig adviseur (ook van onderwijsinstellingen) en als laatste deel van mijn loopbaan inmiddels tien jaar bij de UNIE Beroepsonderwijs, afdeling rechtspositie en vanaf de fusie in 2006 de UNIENFTO, afdeling Juridische Zaken. En ja, ik mag inderdaad zeggen 'het laatste deel', omdat ik inmiddels gepensioneerd ben. Op verzoek blijf ik nog wel doorgaan met deze functie, want er is nog veel te doen voor het OOP en het vinden van kandidaten voor bestuursfuncties is geen sinecure! Wat mij betreft heeft het de hoogste prioriteit om meer mensen en vooral jongeren te interesseren voor het vakbondslidmaatschap en binnen de vakbond dan weer voor het vervullen van bestuurs- en vertegenwoordigende functies. 

Hans te Boekhorst

hansteboekhorst.unienfto@xs4all.nl

Martin van Klei

 

 

Inmiddels zit ik al een aantal jaren in het bestuur van de sectie OOP. Van daaruit ben ik ook terechtgekomen in het hoofdbestuur van onze vakbond de UNIENFTO. In het hoofdbestuur is een OOP-zetel gereserveerd en die bezet ik vooralsnog tot 2020.

Al jaren bezocht ik de bijeenkomsten zoals de jaarvergaderingen en op enig moment heb ik me beschikbaar gesteld voor het bestuur. Inmiddels schrijf ik ook een OOP-column vol in ons vakbondsblad. Uiteraard probeer ik de actualiteit zo goed mogelijk te volgen en te verwerken.

In het dagelijks leven werk ik als medewerker personeels- en salarisadministratie op een grote school voor voortgezet onderwijs in Culemborg. Hier hou ik me bezig met salarissen en rechtspositie, en met name ook met de pensioenen. Verder ben ik "baasje BHV" op mijn instelling. Werk en vakbond vullen elkaar wat dat betreft goed aan. Buiten het onderwijs heb ik nog meer bezigheden en hobby’s. Een grote passie van mij is ballroom dansen. Verder fungeer ik regelmatig als hoofdagent bij de regiopolitie in Gelderland-Zuid. En als laatste ben ik KSNA-lid en recreatief sportschutter.

Martin van Klei
06 – 10 20 97 14
martinvanklei@hotmail.com

 

Trudy Oele-Ebskamp

Geboren in 1957

Sinds 1991 ben ik werkzaam bij het ROC Eindhoven. Eerst als onderwijsassistente en sinds 15 jaar als instructeur Verpleegkunde. Sinds februari 2011 ben ik deel uit gaan maken van de ondernemingsraad.

Ook maak ik sinds enkele jaren deel uit van het bestuur van de sectie OOP van de vakbond UNIENFTO.

Samen met de andere leden van het bestuur willen wij ons sterk maken voor de OOP-ers  die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

Werk en bestuurslid van de vakbond en lid van de ondernemingsraad vullen elkaar goed aan.

Tel: 0620723780
trudy@oele.org 

Marjolet van Reek

Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. Eerst als secretaresse van het CvB van ROC ASA en sinds 2005 als beleidsmedewerker onderwijs, eerst bij ROC ASA, daarna bij Amarantis Onderwijsgroep en vanaf augustus 2012 bij MBO Utrecht.

Van 2010 tot juli 2012 was ik lid van de OR Staf en Diensten van Amarantis.

In 2011 ben ik lid geworden van de UNIENFTO. In 2012 werd mij gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de sectie OOP.

Tel: 06 40 20 99 40
m.vanreek@tele2.nl

Neem nu contact op  Meld u direct aan