De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Agrarische

Verenigde Docenten bij het Land en Tuinbouwonderwijs (VDL)

De leden van de agrarische sectie van de UNIENFTO zijn hoofdzakelijk werkzaam in het middelbaar en hoger agrarisch beroepsonderwijs en op de praktijkscholen. Daarnaast zijn er ook leden die een dienstverband hebben bij het VMBO-groen en Aequor.

De VDL houdt zich vooral bezig met alle onderwijskundige aspecten die van invloed zijn op het landbouwonderwijs en de arbeidsomstandigheden in het agrarisch beroepsonderwijs en op de praktijkscholen. Als vakorganisatie heeft zij regelmatig formeel en informeel contact met instanties als: de AOC Raad, Aequor, de praktijkscholen, de colleges van besturen van de diverse AOC’s en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Als één van de weinig instanties volgt de VDL het onderwijsbeleid binnen de agrarische sector kritisch. Het VDL-beleid geeft het bestuur maandelijks weer in een aantal artikelen in het tijdschrift van de UNIENFTO.

Het streven is dat de bestuurssamenstelling een afspiegeling is van het ledenbestand.

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

Voorzitter
Mathieu Tacken, docent CITAVERDE College locatie Horst.

Vice-voorzitter
Eibert van Engelen, coördinator internationalisering bij AOC Friesland.

Secretaris
Frans van Erp, docent vastgoed bij de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten.

Leden
Henk Bruggink, coördinator Kwalificatiedriehoek bij Aequor. Zijn taak is het verbinden van het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het beroepsonderwijs, Aequor en het bedrijfsleven zijn de kernspelers binnen het beroepsonderwijs die werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de branches in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder.

Gerrit Harmsen, toetsconstructeur bij het CITO, docent techniek en bedrijfseconomie, daarnaast werkzaam bij het volwassenonderwijs als docent techniek gewasbescherming en VCA-cursussen.

Gerrit Karssenberg, docent communicatie aan Hogeschool van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden. Bestuurslid UNIENFTO.

Adviseurs en redactieleden
Herman Hilhorst, voormalig voorzitter VDL, adjunct-directeur van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Zwolle. Vervolgens heeft hij als IGO-onderhandelaar namens de UNIENFTO / CMHF gewerkt tot aan zijn pensionering.

Neem nu contact op  Meld u direct aan