De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

13-04-2016 10:12

Vandaag wordt het rapport ‘De Staat van de Leraar 2016’, tijdens het congres van de Inspectie ‘Staat van het Onderwijs’, aan de bewindslieden van OCW overhandigd. De Staat van de Leraar 2016 is opgesteld door vijf leraren die daartoe werden gefaciliteerd door de Onderwijscoöperatie: Andrea Brouwer (PO), Rijan van Geene (SO), Coby de Vries (PO), Loreen Filemon (MBO) en René Kneyber (VO).

Naar aanleiding van een enquête die is ingevuld door 754 collega’s en een literatuurstudie, komen deze leraren tot de conclusie dat het slecht gesteld is met de professionalisering van leraren: leraren zijn zeer leerbereid, ondernemen ook veel activiteiten, maar doen dit vooral in hun eigen tijd. Deze activiteiten hebben in de helft van de gevallen geen samenhang met het schoolbeleid, wat het minder effectief maakt en voor frustratie onder leraren zorgt. Hierdoor schiet het innovatie- en verbetervermogen van het Nederlands onderwijs te kort.

Aanbevelingen

In het rapport geven de auteurs aanbevelingen voor het verbeteren van de professionalisering van leraren:

Besturen moeten sturingsmechanismen en -strategieën gebruiken die nauw aansluiten bij kenmerken van effectieve professionalisering, met behoud van de autonomie van de leraar.

Schoolleiders moeten professionalisering koppelen aan tijd, ruimte en verantwoordelijkheid, en helderheid bieden.

Leraren doen er verstandig aan om non-formeel leren op te nemen in het lerarenregister.

Infographic Staat van de Leraar 2016

 

13-04-2016 10:43

De FvOv, waartoe de UNIENFTO behoort, heeft samen met de andere vakbonden en de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO. Naast een loonsverhoging van 3%, die al eerder in de Loonruimteovereenkomst van juli 2015 stond, zijn afspraken gemaakt over de gevolgen van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. 


De cao formaliseert de afspraken in de Loonruimteovereenkomst van vorig jaar. Na de uitbetaling van de salarisverhoging over 2015 (0,8% per 1 januari 2015 en 1,25% per 1 september 2015 en een eenmalige uitkering van 500 euro in september) komt nu ook de salarisverhoging van 3% over 2016 tot uitbetaling. Concreet betekent dit dat de salarisschalen per 1 juli worden aangepast en dat werknemers in het onderwijs in juli een extra -eenmalig- bedrag over de periode van januari t/m juni 2016 krijgen. In april 2017 wordt een eenmalige uitkering verstrekt van 500 euro.

Versterking rol sociale partners bij voorkomen ontslag 
Nog meer dan op dit moment al het geval is moet worden ingezet op het voorkomen van ontslag. Afgesproken is dat een werkgever die voorziet dat in de komende vier jaren boventalligheid gaat ontstaan, de bonden direct uitnodigt voor overleg. Dat overleg is gericht op maatregelen die ontslag moeten voorkomen. 

WWZ en bovenwettelijke regeling 
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) leidt tot verkorting van de duur en de opbouw van rechten voor de Werkloosheidswet. Het akkoord voorziet in een reparatie van deze versobering. Daarnaast geeft de WWZ werknemers in het bijzonder onderwijs bij ontslag recht op een wettelijke transitievergoeding.  In verband daarmee wordt de bovenwettelijke regeling (WOVO) voor het bijzonder onderwijs aangepast. Voor het openbaar onderwijs blijft de bestaande regeling grotendeels in stand. Voor een goede overgang van de bestaande naar de nieuwe systematiek zijn aparte afspraken gemaakt.

Klik HIER voor het complete onderhandelaarsakkoord.

<< April 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930