De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

25-04-2016 13:14

De VCP is van mening dat ook kleine pensioenen hun pensioenbestemming moeten behouden en zo min mogelijk moeten worden afgekocht. Zeker in een tijd met steeds meer korte en flexibele arbeidscontracten maken vele kleine pensioenen samen een belangrijk deel van het pensioen uit.

In de afgelopen jaren is er verschillende keren gesproken over de knelpunten in het systeem van individuele waardeoverdracht in de Pensioenwet en over de vraag of dit systeem moet worden gehandhaafd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afkoop van kleine pensioenen. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 15 april jl. de Tweede Kamer onder andere hierover een beleidsbrief geschreven.

In deze brief onderschrijft Klijnsma het standpunt van sociale partners dat pensioen voor zover mogelijk zoveel mogelijk de pensioenbestemming moet behouden door pensioenaanspraken te bundelen. In de beleidsbrief wordt dit mogelijk gemaakt door kleine pensioenen standaard te laten overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder in plaats van af te kopen. Of als er geen huidige werkgever is, naar het pensioenfonds dat de grootste pensioenpot van de deelnemer beheert. Staatssecretaris Klijnsma streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.

 

25-04-2016 13:18

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden, conform de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In de huidige CAO-VO is een en ander opgenomen over de wijze van beëindiging van verlengde dienstverbanden.

Mocht hierover onduidelijkheid bestaan, dan wensen sociale partners te benadrukken dat het hier gaat om de ‘oude’ vorm van opzeggen, dus het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te laten beëindigen met gebruikmaking van een preventieve toetsing door het UWV dan wel kantonrechter.

In de nieuwe CAO-VO zal een tekstuele wijziging hierover worden opgenomen, in die zin dat verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn moeten worden aangezegd (door middel van een schriftelijke mededeling).

Verandering door WWZ

Een belangrijke verandering door de WWZ in het ontslagrecht is dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin het onderwijs werd uitgezonderd van het reguliere privaatrechtelijke ontslagrecht, is komen te vervallen. Hiermee is het voortgezet onderwijs onder het ‘normale’ arbeidsrechtelijke regime komen te vallen. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever geschiedde voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet middels een schriftelijke mededeling. Door de nieuwe wetgeving is dit anders geworden en moet een ontslag – indien dit niet tot stand komt met instemming van de werknemer of een beëindiging met wederzijds goedvinden – preventief getoetst worden door het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond.

Sociale partners betreffen: UNIENFTO / FvOv, CNV Onderwijs, AOb, FNV Overheid en de VO-raad

 

<< April 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930