De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

21-05-2016 9:38

Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht. De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering – een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest – komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

 

Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verbindt de sterke eigenschappen van uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten. De intergenerationele risicodeling van beleggingen via de buffer leidt tot stabielere en/of hogere pensioenuitkomsten dan in andere vergeleken varianten. Het persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is nadrukkelijk geen individuele spaarpot, maar geeft wel meer inzicht in het eigen pensioenvermogen en hoe de buffers bijdragen aan stabiliteit in de aanspraak en een koopkrachtbestendig pensioen.

Het contract komt volgens de VCP tegemoet aan het beste van de twee werelden. Echter, het verbinden van die werelden zal niet over één nacht ijs gaan. Een hoop uitwerkingsvragen in het bijzonder ten aanzien van de transitie liggen nog op tafel. De huidige financiële posities van de fondsen moeten daarbij ook meegenomen worden.

Het is daarom belangrijk dat er in de SER en Stichting van de Arbeid de komende maanden gewerkt gaat worden aan een routekaart. Een routekaart waarin duidelijk wordt wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe de weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel de komende jaren kan worden ingekleurd. Daarnaast dient er gewerkt te worden aan het noodzakelijke draagvlak van alle belanghebbenden. Deze routekaart moet volgens de VCP houvast bieden aan de cao-partijen en pensioenfondsen op weg naar een robuuster pensioenstelsel ten gunste van alle deelnemers.

De VCP zal de komende maand haar achterbanraadpleging houden binnen de bij haar aangesloten organisaties en bespreken wat de wenselijke route is. De uitkomsten van de achterbanraadpleging zullen worden ingebracht bij de SER ten behoeve van de brief met bevindingen die de SER zal opstellen.

 

21-05-2016 9:48

Tot 1 juli 2016 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal € 7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal € 700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Daarmee worden leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook in staat gesteld een extra opleiding te volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij zich verder ontwikkelen hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Verruiming voor meer masters

Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team. Hiermee maakt de school een professionele ontwikkeling door waarin samen leren centraal staat. Vanaf dit jaar is het voor de maximale vergoeding voor collegegeld daarom niet langer relevant of een leraar een opleiding volgt aan een publieke onderwijsinstelling of een geaccrediteerde private opleiding volgt. Hiermee maken we private opleidingen voor leraren toegankelijker en daarmee het opleidingsaanbod ruimer. Daarnaast is de Lerarenbeurs opengesteld voor leraren die werkzaam zijn bij een OPDC (orthopedagogisch-didactisch centrum). Zij kunnen een subsidie voor studiekosten aanvragen.

Sinds 2015 krijgen leraren meer studietijd voor een master. Het gaat om een verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 8 uur per week in het primair onderwijs en het hbo en van 4 naar maximaal 6 uur in het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook kunnen leraren die eerder gebruik gemaakt hebben van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Tevens is de beurs beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

Op www.duo.nl/lerarenbeurs kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen tot 1 juli 2016. Hier is ook meer informatie over de voorwaarden te vinden.

 

21-05-2016 9:53

Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor werkdruk. De kennis over werkdruk en een succesvolle aanpak hiervan neemt toe. Benieuwd hoe collega´s werkdruk aanpakken en wil je meer weten over de nieuw ontwikkelde instrumenten van Zestor? Dan ben je van harte welkom op donderdag 16 juni in Utrecht.

Lees meer

Datum:  16 juni 2016

Locatie: Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht

Aanmelden

 

<< May 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031