De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

04-06-2016 13:04

De bedrijfscommissies van de SER helpen bedrijven en organisaties bij het oplossen (of voorkomen) van geschillen op het gebied van medezeggenschap. Zoals bij voorbeeld bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit doen zij door bemiddeling en/of advies. De methode die de bedrijfscommissie hanteert, is er bovendien op gericht om de verhoudingen tussen de tegenover elkaar staande partijen te helpen verbeteren.

De leden van de bedrijfscommissies zijn vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en komen uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met conflictoplossing en begrijpen de specifieke posities van ondernemingsraden en bestuurders. Die combinatie komt ook van pas bij een andere taak van de bedrijfscommissies: het zijn van vraagbaak voor alle mogelijke vragen over medezeggenschap.

Een korte animatie legt dit alles haarfijn uit. In twee minuten weet u precies in welke situatie u terecht kunt bij de Bedrijfscommissie, wat u ervan kunt verwachten en hoe het werkt.

U kunt de animatie zien op de website van de Bedrijfscommissies www.bedrijfscommissie.nl

 

04-06-2016 13:06

Vanaf juni 2016 vindt, in samenspraak met afgevaardigde van de FSR werkgroep veiligheid, onderhoud van de RI&E en Arbocatalogus MBO plaats. Voor de Arbocatalogus wordt gekeken naar veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in beschikbare informatie, aanpassingen in het kader van ontwikkelingen stand der wetenschap en waar nodig/wenselijk uitbreiding met relevante informatie zoals praktijkvoorbeelden en informatie afkomstig uit andere branches. Deze aanpassingen worden verwerkt in de RI&E vragen.

Wettelijk kader en RI&E

Een arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen werkgevers moeten nemen om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. Werkgevers mogen afwijken van de voorschriften in de arbocatalogus, mits zij uit kunnen leggen dat hun beleid en maatregelen leiden tot hetzelfde beschermingsniveau.

RI&E staat voor: risico-inventarisatie en -evaluatie

04-06-2016 13:12

‘Het wordt tijd dat de lasten van met name middeninkomens wezenlijk verlaagd worden en er weer geïnvesteerd wordt in werkenden en de economie.  Er moet nu geïnvesteerd worden in een brede Human Capital Agenda om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ook zijn er hogere investeringen in onder meer onderzoek en ontwikkeling nodig’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op de laatste CPB-cijfers.

Verbeter koopkracht van middeninkomens

De middeninkomens blijven ook in 2017 de groep die niet versterkt wordt. Veel bezuinigingen in de afgelopen jaren sloegen neer op de middeninkomens. Het zogenaamde vijf miljard pakket lastenverlichting heeft de koopkracht van deze groep niet verbeterd, maar juist nog verder onder druk gezet. Nu het herstel van de economie doorzet, wordt het tijd dat de overheid de lasten van deze groep verlicht. Meer koopkracht is goed voor de binnenlandse economie.

Human Capital Agenda

Er moet worden ingezet op  een bestendig en overkoepelend plan van aanpak om scholing en ontwikkeling van alle werkenden te stimuleren. Werkenden moeten om bij te blijven bij alle ontwikkelingen, veel meer mogelijkheden krijgen om zelf te investeren in kennis en vaardigheden. Maak kosten voor scholing en ontwikkeling volledig fiscaal aftrekbaar. Daarnaast is het nodig dat er een duurzaam inzetbaarheidbudget komt dat naar eigen behoefte kan worden ingezet voor scholing en ontwikkeling

Nu tijd om te investeren

De overheidsinvesteringen zijn de afgelopen jaren ver onder het 20-jarig gemiddelde gebleven en zakken in 2017 nog verder weg. Het is belangrijk dat de overheid evenals het bedrijfsleven meer investeert. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het economisch herstel. Ook de overheidsinvesteringen in Research en Development moeten fors omhoog wil Nederland de voorsprong op de ons omringende landen niet gaan missen.

CPB juniraming 2016

04-06-2016 13:21

Nu alle partijen, naast de UNIENFTO / FvOv, de AOb, CNV-O, FNV-Overheid en de VO-raad, ja hebben gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord is de cao een feit. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vertaling van het akkoord in concrete teksten. De verwachting is dat deze teksten in juni beschikbaar komen. Met de totstandkoming van deze cao komt er vanaf 1 juli 2016 een eind aan het cao-loze tijdperk.

<< June 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930