De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

06-07-2016 17:02

Hoe kan de positie en dan met name het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs versterkt worden? Welke loopbaanmogelijkheden, verticaal en horizontaal, zijn er voor ondersteuners, welke loopbaanstappen hebben ze doorlopen, welke taken voeren ze uit en -niet in de laatste plaats- hoe ontwikkelt deze functie zich, nu en in de toekomst? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Voion, in opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs, een onderzoek laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs.

Inherent aan de functie van onderwijsondersteunend personeel zijn de loopbaanmogelijkheden beperkt, tenzij er gewerkt wordt aan het functiegebouw. Uit het onderzoek blijkt echter dat er daarnaast binnen de schoolorganisatie nog veel mogelijkheden zijn om de waardering, het werkplezier en de loopbaanmogelijkheden te vergroten. In dit kader zijn er zinvolle activiteiten om het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in de schoolorganisatie te verbeteren en tegelijkertijd het ondersteunend personeel zelf te empoweren.

Takenpakket en tevredenheid

Het onderzoek geeft inzicht in het takenpakket van de ondersteuners in het voortgezet onderwijs. Ruim driekwart van de ondersteuners vindt dat de meeste taken of alle taken die ze uitvoeren tot hun functieomschrijving behoren. Zeven op de tien ondersteuners is ook tevreden over het takenpakket. De  tevredenheid over het takenpakket neemt doorgaans af naarmate men vaker taken moet uitvoeren die niet tot de functieomschrijving behoren. Ontevredenheid over het takenpakket komt voornamelijk naar voren door een beperkte waardering (vooral in salariëring) en doordat men te veel taken heeft die niet tot de eigen functie behoren en daarmee tot een hogere taakbelasting leiden.

Loopbaanbehoeften van ondersteuners

Ondersteuners hebben voornamelijk behoefte aan (door)groeimogelijkheden. Ongeveer driekwart wil binnen de functie beter worden en 83 procent wil doorgroeien naar een volgende functieschaal. Bijna de helft van de ondersteuners geeft aan behoefte te hebben aan meer diversiteit en verantwoordelijkheden. Secretarieel en ict-medewerkers hebben meer behoefte aan een toename van verantwoordelijkheden dan de andere functies. De gewenste groeimogelijkheden bestaan echter niet altijd.

Vormgeven van het loopbaanbeleid

Om hun loopbaanbeleid beter vorm te kunnen geven, vragen ondersteuners om een opleiding of scholing. Meer tijd en waardering, een actieve of stimulerende leidinggevende en financiële ondersteuning spelen volgens ondersteuners ook een belangrijke rol bij het beter vorm kunnen geven van het loopbaanbeleid. Het onderzoek noemt een aantal oplossingsrichtingen voor het vormgeven van het loopbaanbeleid van ondersteuners onderscheiden in deze onderwerpen:

•    Verbreding functiebouwwerk

•    Horizontale loopbaanontwikkeling

•    Verschil tussen onderwijsondersteunende en beheersmatige medewerkers

•    Loopbaanbeleid als teken van waardering

•    Transparantie en duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden

•    Benut en creëer scholingsbudget voor ondersteuners

Lees meer in het rapport of de publieksversie van het rapport

Meer onderzoeksrapporten en informatie over ondersteunend personeel vindt u het dossier OOP op de website van Voion.

06-07-2016 17:11

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Dit is de uitkomst van diverse binnen de VCP gehouden bijeenkomsten over de SER-verkenning en de toekomst van het pensioenstelsel.

De VCP schrijft aan de SER dat ze ‘voorzichtig positief’ is over het 4C-contract omdat op dit moment nog diverse vraagstukken moeten worden uitgewerkt. Een belangrijk vraagstuk ligt bij de afschaffing van de doorsneesystematiek en de rekening die daaruit naar voren komt. Die rekening moet evenwichtig worden verdeeld: niet enkel op het bord van de werknemers worden geschoven en ook niet leiden tot forse verschillen in impact tussen generaties. De overstap naar een andere premie- en opbouwsystematiek moet nog worden uitgewerkt. Een ander vraagstuk is de ontwikkeling van een adequaat transitieplan. De VCP geeft daarbij aan dat het voorwaardelijke ambitiecontract (1B) wellicht voor sommige fondsen als tussenstap kan dienen.

Duidelijk is dat voldoende premie-inleg in elk pensioencontract een belangrijke randvoorwaarde is voor een gedegen pensioen, net als voldoende ruimte voor een lange termijn beleggingsbeleid. De voorkeur van de VCP gaat uit naar naar het 4C-contract met doelvermogen. Verder pleit de VCP voor een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden. Het is voor de VCP essentieel dat de grote verplichtstelling in welke contractsvorm dan ook in haar huidige vorm blijft gehandhaafd. Wanneer de keuze voor pensioenopbouw vrijblijvend wordt gaat dat, volgens Van Holstein, ten koste van het pensioen voor later. De VCP zal op het moment dat het nieuwe contract en de route ernaartoe ingevuld zijn, opnieuw beoordelen in hoeverre aan haar uitgangspunten is voldaan.

In de SER-verkenning is vanaf pagina 23 de beschrijving van de varianten 1 tot en met 4 te vinden.

06-07-2016 17:19

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website Werk-en-de-balans ontwikkeld. Op deze site vind je informatie over werkdruk, een werkdruktest, oplossingsrichtingen en nog veel meer…

<< July 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031