De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

13-10-2016 10:12

De vier Leraren van het Jaar 2016 zijn: Joke de Jong (vo), Daisy Mertens (po), Merel Brugman (mbo) en Anna Hinkema (so/vso).  Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars vanmiddag hun award in ontvangst, uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De winnaars zijn allemaal uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs (op foto vlnr Joke, Daisy, minister, Merel, Anna).

PO: Daisy Mertens, BBS De Vuurvogel in Helmond

Als leraar doet zij alles wat ertoe doet in de klas. De effectieve leertijd in de groep is optimaal. Daisy betrekt de leerlingen bij de inrichting van hun eigen leerproces en neemt daarbij een coachende rol aan. Daarom zijn zowel inzet als eigenaarschap bij haar kinderen super hoog. Ze heeft hoge verwachting van de zelfstandigheid van de kinderen. Verder is ze reflectief en constant op zoek naar verbetering van het onderwijs. Een kind zegt: “Juf Daisy stimuleert ons om elke les te evalueren met ons oogmaatje en verwacht hierbij dat we kritische vragen stellen aan elkaar. Hierop krijgen wij steeds feedback

SO: Anna Hinkema, Dr. J. de Graafschool in Groningen

Zowel leerlingen als collega’s zijn enthousiast over haar als leerkracht en als begeleider. Ze is gedreven om kennis en ervaring met betrekking tot het speciaal onderwijs te delen: “Ik begeleid leerlingen op weg naar de juiste bestemming en wil ervoor zorgen dat alle leerlingen een goede plek krijgen.” Anna werkt op een school met leerlingen die slechthorend zijn, een stoornis in de taalontwikkeling of in het autistisch spectrum hebben. Daarnaast is ze ook ambulant begeleider in het reguliere onderwijs, waar ze medewerkers begeleidt die een cluster-leerling in de groep hebben. Anna heeft echt passie voor de leerlingen.

VO: Joke de Jong, Het Schoter in Haarlem

Deze nieuwe Leraar van het Jaar 2016 VO maakt niet alleen het verschil in het leven van leerlingen, ze geeft ook iedere leerling recht op zijn eigen zijn. Ze motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind leert in haar lessen ook de ander te accepteren en te respecteren in diens uniciteit. Joke is bevlogen en creatief. Bovendien actief op het gebied van onderwijsvernieuwingen en in staat om op alle niveaus over het onderwijs te praten. Door een onderzoekende houding worden niet alleen de leerlingen gestimuleerd, maar worden ook de collega’s in dit proces meegenomen.

MBO: Merel Brugman, ROC A12 in Ede

Merel spreekt jonge mensen zeker aan. Het thema waarop zij zich wil richten is de verbinding leggen tussen opleiding en werkveld, zodat studenten goed voorbereid zijn op de toekomst. Vakmanschap is belangrijk, maar lesgeven is ook een vak. En daar heb je bewezen skills voor nodig. Ze is ambitieus en wil graag doorgroeien in deze onderwijssector, maar ze wil de komende jaren ook blijven lesgeven. Als ambassadeur wil zij in ieder geval de verbinding met de opleiding behouden en studenten betrekken bij het ambassadeurschap. Trots, innovatief, creatief zijn kenmerken die Merel typeren.

De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. Zij krijgen een podium om hun inspiratie, innovatie en passie uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het beroep, zorgt ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep zichtbaar en bespreekbaar gemaakt wordt en dat het leraarschap op een positieve manier in beeld komt. De verkiezing wordt sinds 1999 georganiseerd. De jury bestaat uit leraren uit de verschillende sectoren en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in het onderwijs. Daarbij richt de jury zich op leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, hierover in gesprek durven en kunnen gaan met collega’s en beleidsmakers en die weten te inspireren.

13-10-2016 10:26

De leden van de vakbonden worden steeds ouder en jonge werknemers voelen zich niet goed (genoeg) vertegenwoordigd door bestaande vakbonden en keren zich af van het arbeidsvoorwaardelijke overleg of beginnen juist tegen het succesvolle poldermodel aan te schoppen. Immers dat overleg tussen werkgevers en werknemers levert voor jonge werknemers geen vaste baan, scholingsmogelijkheden of passende verlofregelingen op. Dit zijn kreten die vaak in de media te horen zijn, maar ook de jongeren zelf geven aan weinig inspraak te hebben. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) spreekt vaak jongeren die een mening hebben over de landelijke sociaal-economische onderwerpen, maar zij voelen zich vaak niet vertegenwoordigd. Om die reden is binnen de VCP een groep jonge werknemers opgestaan en heeft de VCP Young Professionals opgericht met als doel hen een stem in de polder te geven.

VCP Young Professionals is een vereniging die de belangen van Young Professionals behartigt. Deze professionals zijn over het algemeen jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit vele verschillende sectoren en branches. Zij willen graag een stem hebben in de polder en doen dit o.a. via het SER Jongerenplatform en het Pensioenlab. Verder laten zij zich horen, in samenwerking met andere jongerenbonden, door bijv. een jongerenakkoord. Op deze manieren kunnen zij hun mening geven over onderwerpen zoals robotisering, verlofregelingen, contracten maar ook pensioenen.

Als nieuwe woordvoerder van de VCP Young Professionals vindt Isabel Lieverse, jurist bij PGGM, het van belang om jongeren meer te betrekken bij verschillende onderwerpen. Jongeren worden niet vaak benaderd bij een onderwerp zoals pensioenen. Pensioenfondsen (ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen) moeten daarom hun besturen en verantwoordigingsorganen meer open stellen voor jonge werknemers. Zonder echte invloed ook geen echte betrokkenheid. Isabel haar doel is om dit onder andere via de Pensioenkweekvijver en het Pensioenlab het bewustzijn van pensioenen onder jongeren te vergroten. Nu het Pensioenlab weer van start gaat, kunnen jonge leden van de FvOv-onderwijsvakorganisaties ook direct meedenken en adviseren over pensioenkwesties.

Jonge leden van de FvOv zijn van harte welkom om mee te praten over landelijke sociaal-economische onderwerpen, zoals over pensioenen bij het Pensioenlab. Dit kan via de VCP Young Professionals. Als lid van de FvOv zijn hier geen kosten aan verbonden.

Heb je interesse om mee te praten of mee te denken dan kan je dat laten weten aan Elwin Wolters.

Meer informatie over en aanmelden voor de VCP Young Professionals is hier te vinden.

 

13-10-2016 11:02

Korte historie:  in 2009 hebben de partijen in het overleg over de CAO MBO (MBO Raad en bonden) het Aktieplan LeerKracht in de CAO MBO op twee manieren ‘vertaald’. Een groot deel van het beschikbare geld werd gestoken in een rigoureuze verkorting van de carrièrepatronen: soms van wel 18 stappen naar 12. Voor mensen die al op het maximum van hun schaal zaten, bood dat uiteraard geen soelaas en om die groep tegemoet te komen werd de bindingstoelage in het leven geroepen.

Een werknemer kwam voor de eerste keer voor bindingstoelage in aanmerking indien:

•    hij op peildatum 1 augustus in dienst is, en

•    hij op peildatum 1 augustus gedurende 5 jaar of langer bezoldigd werd volgens het maximumsalaris behorend bij de functie met carrièrepatroon waarin hij benoemd is, tenzij uit een beoordeling blijkt dat er sprake is van onvoldoende functioneren

Wat is er in de CAO MBO 2016-2017 afgesproken over de bindingstoelage en waarom?

Afgesproken is dat de bindingstoelage in de nieuwe CAO MBO niet langer meer zal worden toegekend voor nieuwe instroom. De bindingstoelage is destijds immers opgenomen (in 2009) ter compensatie voor diegenen die niet konden profiteren van de extra verkorte carrièrelijnen en het lineair maken van de salarislijnen.

Ondertussen heeft iedereen kunnen profiteren van alle salarismaatregelen. De bindingstoelage heeft zijn compenserende werking daarmee gehad. Docenten aan wie vanaf 1 augustus 2016 de bindingstoelage zou worden toegekend zouden dubbel profiteren (zij hebben namelijk al voordeel gehad van het inkorten van de salarislijnen en de verhoging van de salarislijnen door het lineair maken). Bovendien was de afspraak dat de bindingstoelage zou blijven bestaan zolang er sprake was dat bepaalde docenten nog recht hadden op compensatie.

Indien de bindingstoelage reeds aan een werknemer is toegekend de afgelopen jaren, dan behoudt die gewoon die bindingstoelage jaarlijks in augustus als salariscomponent.

 

13-10-2016 17:19

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Deze wet verstevigt de positie van de leraar in de school en maakt dat leraren vanaf 2017 verplicht worden geregistreerd in het Lerarenregister.

Met het aannemen van deze wet in de Tweede Kamer is een belangrijke politieke hobbel genomen, er rest nog het laatste woord aan de Eerste Kamer (eind 2016). Hiermee komt een eind aan een traject dat al met al zo’n twee jaar heeft geduurd en waarin de standpunten soms ver uiteen lagen. Vaak spitste zich daarbij de discussie toe op het lerarenregister en deed daarmee in onze ogen geen recht aan de inhoud van de wet. Het register is een sluitstuk van deze wet die met name de leraar in een betere positie brengt in de professionele keten (waarover gaat de leraar en hoe kan de leraar invulling geven aan zijn professionele ruimte).

Deze wet zal niet het antwoord zijn op alle problemen van het onderwijs. Het lerarentekort en het daarmee samenhangende onbevoegd lesgeven worden er niet door opgelost. Dat is door Groen Links en de PvdA onderkend en zij hebben dan ook een motie ingediend waarin om een plan gevraagd wordt waarin de lerarentekorten in alle sectoren worden opgelost. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen. Onderdeel van deze wet is dat er een aparte kamer komt voor instructeurs in het mbo. Op initiatief van de FvOv is door de PvdA een motie ingediend (en door de Kamer aangenomen) die dit uitbreidt naar (technisch) onderwijsassistenten en instructeurs in po en vo.

De FvOv, een van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, vindt deze wet een flinke stap in de goede richting. Gelet op de reacties van de afgelopen tijd zijn we van mening dat er nog wel veel energie zal moeten worden gestoken in de nadere uitleg van deze wet. Vanuit de Onderwijscoöperatie zal daar ook vol op worden ingezet en ook de FvOv en de aangesloten verenigingen zullen daarin hun rol pakken.

<< October 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31