De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

15-11-2016 9:14

Van bovenaf opgelegd of van de beroepsgroep? Administratieve last of ‘lean and mean’? Keurslijf of autonomie?

Tegenstanders of sceptici stellen dat het register van bovenaf is opgelegd en dat leraren er vooral een administratieve klus bij krijgen, die niet in het belang van de kwaliteit van het onderwijs is. Ook wordt soms de vertrouwenskwestie in de discussie ingebracht; dat het achterliggende doel van het register zou zijn leraren te kunnen controleren.

Voorstanders zien in het register juist een instrument dat er toe bijdraagt dat leraren meer ruimte krijgen om te werken aan goed onderwijs omdat je als leraar en als beroepsgroep juist meer zeggenschap en eigenaarschap krijgt over je eigen vak en de leeractiviteiten die je volgt om je bekwaamheid bij te houden.

De feiten:

Van bovenaf opgelegd of van de beroepsgroep?

In 2012 zijn de vijf grootste onderwijsvakorganisaties, waaronder de FvOv, gestart met het lerarenregister, als middel om het leraarsberoep een beschermde status te geven en de professionaliteit van de leraar te bevorderen en te beschermen. Wie beweert dat het van bovenaf wordt opgelegd heeft het dus mis, het komt rechtstreeks voort uit de beroepsgroep.

Administratieve last of ‘lean and mean’?

Leraren bepalen welke leeractiviteiten er toe doen, waarop deze worden beoordeeld en wat ervoor nodig is om registerleraar te kunnen blijven. Leraren bepalen wát er in het register staat en hóe het er staat. Het register wordt samen met leraren ontwikkeld en natuurlijk is niemand erop uit om een bureaucratische moloch voor zichzelf te ontwikkelen. Gebruiksvriendelijkheid van het systeem staat dus voorop. Leraren die zich hebben ingeschreven geven vaak aan dat het invullen veel gemakkelijker en sneller ging dan zij vooraf hadden verwacht. Bovendien kunnen registerleraren bijdragen aan verdere verbetering van het register.

Keurslijf of autonomie?

Een van de cruciale punten in het overleg van de afgelopen jaren tussen de Onderwijscoöperatie en OCW was het expliciet vormgeven van de zeggenschap van leraren over hun eigen professionalisering. De Onderwijscoöperatie heeft dit punt volledig binnengehaald: de beroepsgroep – leraren dus – bepaalt zelf de criteria waaraan je moet voldoen om registerleraar te mogen blijven (de herregistratiecriteria), de leeractiviteiten die er toe doen om je bekwaamheid bij te houden (*) én de regels waaraan deze activiteiten moeten voldoen. In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat de werkgever de leraar in staat moet stellen om de activiteiten te ondernemen die nodig zijn om geherregistreerd te kunnen worden. Natuurlijk is het van belang dat het gesprek over professionalisering op school plaatsvindt, tussen schoolleiding, team en leraar. Maar door deze wetswijziging, inclusief de invoering van het beroepsregister, krijgen leraren een veel sterkere positie.

De bal ligt nu in het veld. Het wetsvoorstel brengt de leraar in positie. Die kans kun je als leraar pakken en meedenken en meewerken aan de verdere uitwerking van het register.

15-11-2016 9:50

Met de wetswijziging ‘Beroep Leraar’, inclusief het lerarenregister, bepalen leraren zelf en met elkaar welke leeractiviteiten er écht toe doen. Wat is voor de leraar van belang voor zijn bekwaamheidsonderhoud? Waaraan moeten leeractiviteiten voldoen om mee te tellen voor herregistratie? In de komende maanden stelt de Onderwijscoöperatie, op basis van de inbreng van de beroepsgroep, een voorstel voor herregistratie-criteria en valideringsregels voor het lerarenregister op. Het ontwerptraject start vandaag met een online brainstorm over de vraag welke leeractiviteiten leraren van belang vinden. Begin juli 2017 krijgt de minister van Onderwijs het uiteindelijke voorstel van de beroepsgroep.

Herregistratiecriteria en valideringsregels

Als beroepsgroep staan leraren voor hun kwaliteit: zowel van de individuele leraar als van de gehele beroepsgroep. Met deze wetswijziging wordt bevestigd en wettelijk vastgelegd dat het aan de beroepsgroep is om te bepalen waar het bekwaamheidsonderhoud van de leraar aan moet voldoen, om registerleraar te kunnen blijven. Dit zijn de zogenaamde herregistratiecriteria. Welke leeractiviteiten er toe doen – zoals bijvoorbeeld peer review, zelfstudie, formele opleiding, docent-stage – is ook aan de beroepsgroep om vast te stellen, net als de eisen waaraan deze leeractiviteiten moeten voldoen; de valideringsregels.

Het is aan de beroepsgroep van leraren

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel staat hierover: ‘Het is de beroepsgroep die de herregistratiecriteria opstelt. Net als bij andere beroepsregisters zijn het immers de beroepsbeoefenaren zelf die het beste kunnen oordelen over de eisen die aan de beroepskwaliteit van leraren moeten worden gesteld. Het is daarmee de beroepsgroep zelf die inhoud geeft aan het register, want het voorstel voor de herregistratiecriteria en werkwijze bij validering wordt na ontvangst door de Minister vastgesteld.’

Draagvlak

Voor een goede werking van het register is het van belang dat het voorstel van de beroepsgroep ook kan rekenen op draagvlak bij de andere belanghebbenden in het onderwijs, zoals schoolleiders en schoolbesturen. Zij zullen gedurende het traject geraadpleegd worden.

Hoe kun je als leraar meedoen aan de brainstorm?

Vanaf 14 november kunnen leraren, via deze link aangeven welke leeractiviteiten volgens hen echt van belang zijn en reageren op dat wat collega’s vinden. De opbrengst van de brainstorm wordt als input gebruikt voor de ontwerpsessies van herregistratiecriteria en valideringsregels, die in december en januari worden georganiseerd. Daarna volgen de fases ‘opstellen conceptvoorstel’, ‘brede veldraadpleging’ en ‘opstellen definitieve voorstel’, waarna het advies van de beroepsgroep begin juli aan de minister wordt aangeboden.

Meer informatie

<< November 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930