De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

20-02-2016 9:23

De VCP (waar ook de UNIENFTO deel van uit maakt) vindt een flexibele AOW-leeftijd en een deeltijd-AOW gewenst, omdat het meer maatwerk mogelijk maakt en tegemoetkomt aan de gewenste keuzevrijheid ten aanzien van de wenselijke pensioeningangsdatum van mensen. Deze keuzevrijheid kan maatschappelijke opbrengsten met zich meebrengen. Onderzoek is er al voldoende gedaan, het moet nu gewoon mogelijk worden gemaakt.

Net als de ouderenorganisatie ANBO nu pleitte de VCP in 2013 al samen met FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer voor een flexibelere invulling van de AOW. In het recente verleden zijn twee wetsvoorstellen aanhangig geweest in de Tweede Kamer die een flexibele AOW beoogden, maar die zijn gestrand. Keer op keer worden voorstellen voor een flexibele AOW door staatsecretaris Klijnsma naar de prullenbak verwezen omdat anders een deel van de besparing van de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd zou weglekken en het niet ten goede komt aan de arbeidsparticipatie. Niet de wensen van het individu ten aanzien van zijn/haar uittreedleeftijd staan dus voorop, maar de opbrengsten van de generieke verhoging van de AOW-leeftijd.

Het argument dat het de arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid zou verminderen spreekt de VCP tegen. De welvaartseffecten zijn wellicht beperkt, maar wel aanwezig, zo blijkt uit eerdere onderzoeken. Nu staat juist een groot deel van deze groep langs de kant net als een grote groep jongeren. Een flexibele AOW kan voor deze beide groepen die langs de kant staan, op korte termijn een uitkomst bieden. Wel vindt de VCP dat het eerder laten ingaan van de AOW alleen mogelijk moet zijn voor mensen met een voldoende structureel inkomen. Bovendien dienen de percentages van het naar voren halen (verlagen) en het naar achteren schuiven (verhogen) van de AOW gelijk te zijn. Dit was ten tijde van het Pensioenakkoord al uitgewerkt in een variant van de flexibele AOW zoals destijds voorgesteld door sociale partners.

20-02-2016 9:34

Universitaire studenten die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs kunnen op de nieuwe website www.mastersvoorhetvo.nl nagaan of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor bachelor- of masterstudenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen in een tekortvak. Het ministerie van OCW wil daarmee stimuleren dat extra eerstegraads leraren worden opgeleid voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

‘Het belangrijkste bij lesgeven is enthousiasme’

Studenten van universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) en jonge docenten in het voortgezet onderwijs vertellen op de website hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Verder gaat de site in op de arbeidsvoorwaarden en werkomgeving in het voortgezet onderwijs en biedt informatie over de universitaire lerarenopleidingen.

Deze nieuwe website en de studiekostenregeling worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De site Mastersvoorhetvo.nl is verbonden aan Wordleraarinhetvo.nl en wordt beheerd door Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

20-02-2016 9:47

Scholieren krijgen het recht om hun beste vak op een hoger niveau te volgen. Als hun school dat niet wil of kan, moet deze een heel goede reden hebben. Dat schreef staatssecretaris Dekker 16 februari jl. in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

20-02-2016 10:03

Zestor heeft een stimuleringsregeling voor activiteiten gericht op professionalisering en teamontwikkeling. Deze stimuleringsregeling richt zich op teams die (nog) geen adequate werkwijze hebben om tot een professionaliseringsinzet te komen op teamniveau en dit wel graag willen ontwikkelen en inbedden in de reguliere manier van werken. Om dit proces zo goed mogelijk in te richten, is één van de voorwaarden van de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’ een nauwe samenwerking tussen de leidinggevende van het team en de P&O-adviseur.

 

Met deze subsidieregeling faciliteren we de samenwerking tussen de leidinggevende en de P&O-adviseur, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een professionele leergemeenschap op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap. Zowel onderwijsteams, ondersteunende teams en teams van stafmedewerkers kunnen een beroep doen op de regeling. De stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’ heeft een looptijd van één jaar. Subsidieaanvragen kunnen nog tot en met 31 mei 2016 worden ingediend.

Meer weten over de subsidieregeling en de voorwaarden?

20-02-2016 10:32

Met belangstelling hebben de vakgerichte verenigingen, verenigd in FvOv (UNIENFTO) en Platform VVVO, kennis genomen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032.

FvOv en Platform VVVO stuurden gezamenlijk deze brief aan staatsecretaris Dekker met het verzoek om de vakverenigingen een substantiële rol toe te kennen in de ontwerpfase van het nieuwe curriculum. We hebben als vakverenigingen vakkennis, praktijkervaring én achterban te bieden voor belangrijke bijdrages in de vervolgfase!

<< February 2016 >>
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29