De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Enquete

Welke knelpunten ervaart u? Welke hints wil u het bestuur geven?

Onderwijs

Coaching

(begeleiding, beoordeling van gedrag, adequaat kunnen reageren op vragen van de deelnemers)

Toetsing

(het aftoetsen van identiteitsaspecten, het maken van beoordeling van de toetsen)

Overige onderwerpen

Organisatie

personeelscompetentiemanagement

(beoordelingscriteria, relatie met de identiteit van de onderwijsinstelling, waardering)

andere onderwerpen

(intervisie, onplooiing van uzelf, relatie met ouders/voogden, schoolfeesten en identiteit enz.)

Andere onderwerpen

(intervisie, ontplooiing van uzelf, relatie met ouders/voogden, schoolfeesten en identiteit enz.)
Naam:
School:
Emailadres:
Captcha-code:

Neem nu contact op  Meld u direct aan