De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Onderhandelaars BVE

De UNIENFTO voert op iedere BVE-instelling onderhandelingen met de werkgever (het College van Bestuur). Het IGO als zodanig is vervallen met de intrede van de Wet op de Ondernemingsraden, maar de bonden onderhandelen nog over het Sociaal Jaarverslag en worden uiteraard betrokken bij besprekingen over fusies en reorganisaties. Door op onderstaande link te klikken treft u een schema aan van de BVE-instellingen en HBO-instellingen en onze onderhandelaars met hun e-mailadres.

 

Lijst van onderhandelaars UNIENFTO

Neem nu contact op  Meld u direct aan