De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Sector OOP

De Sector OOP van de UNIENFTO is ingesteld op 1 januari 1993 en is de voortzetting van de “Nederlandse Bond van Administratief Personeel bij het Onderwijs”, de Nebapo, opgericht op 7 juni 1947.

Het bestuur van de Sector OOP zorgt er voor dat de stem wordt gehoord van alle personeel in het beroepsonderwijs en het VO dat niet tot het onderwijsgevend personeel behoort.

Het bestuur van de sector OOP adviseert gevraagd en ongevraagd het hoofdbestuur van de UNIENFTO  bij aangelegenheden die het OOP betreffen en is daarmee onder andere actief betrokken bij het proces inzake de totstandkoming van uw arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over:

Neem nu contact op  Meld u direct aan