De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

UNIENFTO -PC vereniging

UNIENFTO -PC vereniging

Onze protestants christelijke vereniging staat vooral het personeel werkzaam in het mbo, hbo en voortgezet onderwijs.

De UNIENFTO -pc kiest voor waarden, in het licht van de christelijke traditie.

De UNIENFTO -pc is actief op het terrein van onderwijs en identiteit.

De cao-onderhandelingen en de rechtspositionele zaken worden door de UNIENFTO gerealiseerd.

Op initiatief van de UNIENFTO -pc zijn een aantal onderzoeken in het onderwijs gedaan in het kader van kortlopend wetenschappelijk veldonderzoek. 

Neem nu contact op  Meld u direct aan