PASSIE VOOR
BEROEPSONDERWIJS EN VO

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

shutterstock_1102460816-header

Welkom bij de UNIENFTO

Beste bezoeker,

Welkom op onze website.

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties).

Nieuws

Nieuws-logo2

CAO overleg in HBO en MBO

Er wordt op dit moment zowel in het HBO als in het MBO getracht tot een nieuwe cao te komen. Sociale partners hebben hun inzetten uitgewisseld en toegelicht. Vervolgens zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In de komende weken worden nu eerst een aantal zaken verder uitgezocht. Daarna zullen de onderhandelingen worden hervat. De cao […]

Nieuws-logo2

UNIENFTO onaangenaam verrast door aangekondigde bezuinigingen in mbo, hbo en wo

Daarom hebben we, samen met andere vakbonden een gezamenlijke brief gestuurd naar de minister en de tweede kamer. Deze brief luidt als volgt: Geachte mevrouw Van Engelshoven, cc leden Kamercommissie Onderwijs, Uit de voorjaarsnota blijkt dat van de pas toegezegde steunmaatregelen een deel via de onderwijsbegroting door de onderwijssectoren zelf bekostigd moeten gaan worden. Uiteindelijk […]

logo-SOM

Klankbordsessie Versterken dialoog in het mbo

Voor een gezond en veilig werkklimaat in het mbo is het belangrijk om binnen het onderwijsteam regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s zoals professionele ontwikkeling of werkdruk. Een goede dialoog tussen collega’s onderling, en tussen collega’s en leidinggevende, zorgt ervoor dat medewerkers zich prettiger voelen op het werk, waardoor ze langer […]

VCP-logo-x2

VCP video-serie pensioenen

Er is hard gewerkt aan een serie korte toelichtende pensioenfilmpjes. In deze digitale berichten leggen VCP en CMHF u het huidige stelsel, de transitiefase naar  – en het nieuwe pensioenstelsel uit. Naast het beantwoorden van algemene vragen als ‘wat is pensioen’ en ‘wie praat er allemaal mee over mijn pensioen’ zal ook een verdiepingsslag gemaakt […]

VCP-logo-x2

Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen

Gisteren is in de Tweede Kamer de tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen, waarin werknemers (terecht) uitgezonderd van een testverplichting. Ondanks deze uitzonderingspositie is de VCP er niet gerust op dat deze norm op de werkvloer concreet vorm zal krijgen. Bijgaand een persbericht dat vandaag is verstuurd en waarin wij ons standpunt toelichten. Voor het persbericht, […]