PASSIE VOOR
BEROEPSONDERWIJS EN VO

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

shutterstock_1102460816-header
shutterstock_1102460816-header

Welkom bij de UNIENFTO

Beste bezoeker,

Welkom op onze website.

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties).

Nieuws

fvov

Oproep bonden aan werkgevers: zorg voor een veilige werksituatie in de school

Op 18 januari stuurden de gezamenlijke bonden FvOv, AOb, CNV Onderwijs en FNV Overheid een brief aan de voorzitters van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. De bonden vinden dat de werkgevers vanuit hun Arbo-verantwoordelijkheid de kosten van medische mondkapjes en alle overige noodzakelijke maatregelen voor […]

Nieuws-logo2

Cao-VO 2021 definitief

De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 14 oktober overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-VO 2021. De nieuwe cao-VO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu uitgewerkt in de cao-teksten en beschikbaar in de cao-VO-app of  via deze website. CAO […]

shutterstock_1236021607.jpg

Protocollen en richtlijnen Covid

De protocollen, richtlijnen en servicedocumenten voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden regelmatig aangepast. De meest recente richtlijnen dateren nog van voor de persconferentie van 19 december. Als UNIENFTO geven we zo snel mogelijk de nieuwste richtlijnen via de website aan u door. Gelet op de snelheid waarin wijzigingen optreden […]

Nieuws-logo2

cao MBO definitief

De leden van de UNIENFTO hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-MBO. Ook de andere bonden en de MBO-raad hebben na raadpleging van hun achterbannen hiermee ingestemd. De technische wijzigingen waren vooral noodzakelijk vanwege de komst van de wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs. De wet regelt onder meer een vereenvoudiging van de samenwerking […]

Nieuws-logo2

Cao MBO technisch aangepast

De FvOv, waarvan de UNIENFTO deel uitmaakt, heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een technisch aangepaste cao mbo met een looptijd tot 1 mei 2022. De huidige/vorige cao liep tot 1 december 21 De vorige cao was ook kortlopend omdat we: De loonruimte voor 2021 zo snel […]

Nieuws-logo2

UNIENFTO pleit voor voorrang bij boosterprik

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv waar de UNIENFTO deel van uitmaakt) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de coronabesmettingen weer fors oplopen. Er is waardering voor […]