Wat is de kern van het beroep leraar?

Wat is de kern van het beroep leraar? Welke ontwikkeling maakt een leraar door in zijn loopbaan? Welke plaats neemt de leraar in binnen de school? Deze zaken worden beschreven in een beroepsbeeld van de leraar.

Voor aankomend leraren geeft dit een duidelijk beeld van wat het beroep leraar inhoudt. Voor de lerarenopleidingen geeft dit richting aan de opleiding van leraren. Voor de leraar in de school geeft het beroepsbeeld aan waarvoor hij verantwoordelijk is en waarvoor niet.

Veel partijen, zoals de VO-raad en de lerarenopleidingen, hebben een beeld van wat het beroep leraar in zou moeten houden en hebben dit ook op papier gezet. Wij, AOb, CNV Onderwijs, FNV en FvOv, vinden het echter van belang om het beroepsbeeld vanuit de leraar en met de leraar op te stellen.

Hieronder tref je daarom een eerste aanzet voor een beroepsbeeld voor de leraar VO aan. Graag leggen we dit concept aan je voor. Na verwerking van jullie feedback willen we het voorstel voorleggen aan al onze leden via een online enquête.

We willen je dan ook vragen om onderstaand beroepsbeeld te beoordelen op de volgende punten:

  1. Kun je je vinden in de indeling van de verschillende aspecten van het beroep leraar (verzorgen van onderwijs, ontwikkelen van onderwijs, organiseren van onderwijs, context)?
  2. Kun je je vinden in de beschrijving van de verschillende aspecten van het beroep leraar?
  3. Wat vind je van de indeling en beschrijving van starter, ervaren en senior? Herken je het onderscheid en is het hanteerbaar?
  4. Heb je verder nog op- of aanmerkingen op bijgaand concept-beroepsbeeld?

Lees hier verder……..

Reacties kunt u voor 27 februari 2020 sturen naar john.verschuren@unienfto.nl ovv ‘beroep leraar vo’