PASSIE VOOR
BEROEPSONDERWIJS EN VO

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

shutterstock_1102460816-header
shutterstock_1102460816-header

Welkom bij de UNIENFTO

Beste bezoeker,

Welkom op onze website.

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties).

Nieuws

01unienfto-log

Onderhandelaarsresultaat CAO-SBB 2021-2022

De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv enerzijds en anderzijds de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), verder te noemen ‘partijen’, zijn het navolgende overeengekomen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van SBB, voor zover deze onder de werkingssfeer van de CAO-SBB vallen. Voor het resultaat, KLIK HiER……

fvov

FvOv /UNIENFTO – Ledenraadpleging i.v.m. akkoord cao VO oktober 2021

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord ligt hierbij aan de leden ter beoordeling voor. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ […]

fvov

Een onderhandelaarsakkoord cao-VO, alleen afspraken over loon

Bonden, waaronder de FvOv / UNIENFTO, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit […]

Nieuws-logo2

Servicedocument en richtlijn voor het MBO aangepast

Naar aanleiding van de versoepelingen in de coronamaatregelen voor het onderwijs heeft het ministerie van onderwijs een nieuw servicedocument versie 12.0 gepubliceerd. Vakbonden, JOB, VMBO en de MBO-Raad hebben daarop de richtlijn aangepast Met deze praktische handreikingen kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het MBO. Voor het servicedocument KLIK HIER……. Voor de richtlijn […]

Teamdialoog

Expeditie teamdialoog

Een beter dialoog binnen het team Weet jij wat er in jouw team speelt? Een veilige en open dialoog voeren in het team is belangrijk. Op die manier creëer je een werkomgeving waarin gezamenlijk aandacht is voor thema’s en vraagstukken die spelen bij de teamleden. Met een continue teamdialoog kom je tot gezamenlijke en gedragen […]

Nieuws-logo2

Nieuw servicedocument Hoger Onderwijs vastgesteld

Naar aanleiding van de versoepelingen in de coronamaatregelen voor het onderwijs heeft het ministerie van onderwijs een nieuw servicedocument versie 12.0 gepubliceerd. Met deze praktische handreiking kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Voor het servicedocument,KLIK HIER…..