ABP gaat pensioenen dan toch eindelijk verhogen!

Pensioenfonds ABP gaat per 1 juli a.s. de pensioenen verhogen met 2,39 procent. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde prijsstijging in de twaalf maanden van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Over het eerste halfjaar van 2022 volgt nog een nabetaling van 1,2%.

Dat heeft het ABP, het pensioenfonds voor mensen die werkzaam zijn bij de overheid en in het onderwijs, op 23 juni jl. bekendgemaakt. De indexatie bij het grootste pensioenfonds van Nederland zat er al een tijdje aan te komen en ABP meldde eerder dat de financiële positie in principe goed genoeg was om vanaf 1 juli 2022 de pensioenen te verhogen.

Nabetaling

Men had deze verhoging van 2.39% graag al per 1 januari jl. doorgevoerd maar dat was door regelgeving toen niet mogelijk. Het ABP doet bovendien één keer een extra nabetaling aan de gepensioneerden van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar. Die nabetaling wordt door ABP uitgekeerd om de gemiste maanden te compenseren. De nabetaling wordt uitbetaald samen met het ABP-pensioen van de maand juli 2022.

Soepelere regels van overheidswege

Door een versoepeling van de regels per 1 juli a.s. door het kabinet kunnen pensioenfondsen meer en sneller indexeren. Voor de wijziging moest de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, van pensioenfondsen 110 procent zijn. Dat betekent dat het pensioenfonds voor iedere euro die ze uitkeren, € 1,10 in kas moest hebben. Nu mag het ABP al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105 procent.

Begrip

ABP begrijpt dat mensen de vraag stellen wat er met de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren gebeurt maar de pensioenen kunnen nu slechts met 2.39 procent worden verhoogd. Eind 2022 bekijkt men of de pensioenen in 2023 opnieuw verhoogd kunnen worden. Daarbij wordt met name gekeken naar de financiële positie van ABP van eind oktober en naar de prijsstijging in 2022. Welke verhoging daar dan bij past wordt bekeken door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken.