Activiteiten

Doelstellingen

Het gaat om twee doelstellingen die de UNIENFTO -pc voor de leden behartigt:

1. cao-onderhandelingen, igo/avo- en rechtspositionele zaken,

2. onderwijskundige zaken, vooral in relatie tot de christelijke dimensie in het onderwijs.

De eerste doelstelling is voornamelijk aan het hoofdbestuur van de UNIENFTO uitbesteed.

De tweede doelstelling wordt voornamelijk door de UNIENFTO -pc behartigd. Daartoe is een manifest opgesteld. Dit manifest is ook opgesteld om het profiel van de UNIENFTO -pc in deze woelige tijd van de waarden- en normendiscussie te verhelderen en als basis voor het interne en externe handelen van de UNIENFTO -pc.

Waarden

Kennis en vaardigheid is snel aan verandering onderhevig. Wat vandaag nieuw is, is morgen weer achterhaald. Voortdurende scholing is geboden. Het meelopen in deze kennisspiraal is weliswaar een zware, maar noodzakelijke klus. Onderwijsgevenden werken dagelijks in dit spanningsveld en zijn er deel van.

Waarden zijn minder aan veranderingen onderhevig en leveren bij het doordenken ervan wijsheid op:

  • wijsheid in de stijl van leven,
  • wijsheid in de beroepsbenadering,
  • wijsheid in het beoordelen.

Hierbij gaat het om het wegen van wat er in de maatschappij plaatsvindt - of het nu om materiële zaken gaat of om intermenselijke relaties – en dit te beoordelen in het licht van de christelijke traditie / noties.

Want bij ethiek gaat het om een proces van het wegen van waarden in relatie tot de dingen van alledag en de vertaling daarvan naar normen als leefregels. Het kunnen wegen van waarden en het maken van normen en deze integreren in beroep en functie is een competentie van blijvende betekenis.

Christelijke ethiek gaat verder: de verantwoording van het waarderen en omgaan met de dingen en relaties staan in het teken van verantwoording tegenover God. Dit is niet alleen van toepassing op het onderwijs, maar ook op het managen en de bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling.

De UNIENFTO -pc geeft advies en ondersteunt de leden inzake het identiteitsgerichte domein. Dit doet zij door artikelen, conferenties, onderzoeken en op individuele aanvraag.

Neem nu contact op Meld u direct aan