Akkoord instemmingsrecht begroting MBO

content-img-one

Akkoord instemmingsrecht begroting MBO 19-03-2017 19:43

Op 16 maart jl. zijn de MBO Raad, het Platform Medezeggenschap mbo en de JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) tot een akkoord gekomen over een handreiking omtrent het instemmingsrecht van de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende gevallen de ouderraad) op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.

Deze handreiking, waarin wordt aangegeven wat onder “hoofdlijnen van de begroting” moet worden verstaan en een advies wordt gegeven omtrent het inbedden van het instemmingsrecht in de begrotingscyclus op de instellingen, tref je bijgaand aan. De drie partijen geven hiermee een positief signaal af richting wetgever en minister dat men als sector invulling geeft aan het principe van zelfregulering en dat nadere regelgeving op dit moment onnodig is. Het toont aan dat bestuur en medezeggenschap willen investeren in het voeren van de constructieve dialoog op de mbo-instellingen in het belang van goed middelbaar beroepsonderwijs. De bonden hadden dit graag geregeld gezien in een Algemene Maatregel van Bestuur door de minister, omdat dat een betere juridische basis vormt.

Voor de tekst van de handreiking, klik HIER!