Algemene informatie

Individuele belangenbehartiging

De Afdeling Juridische Zaken is wellicht het paradepaardje van de UNIENFTO , getuige de vele positieve geluiden van de leden hierover. Deze afdeling vormt het gouden randje aan het visitekaartje van de UNIENFTO . Zij verleent, conform het Reglement Rechtsbijstand, op kosten van de UNIENFTO , de leden advies en bijstand in alle zaken die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst. De collega’s van de Afdeling Juridische Zaken onderscheiden zich door hun schat aan ervaring en gedegen kennis van CAO's en andere rechtspositieregelingen. Zij hebben tal van formele en informele contacten met ambtenaren van onder meer de ministeries van OcenW en LNV, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, commissies van beroep en commissies van geschillen. De rechtspositiedeskundigen van de UNIENFTO hebben faam verworven door hun inzet ten bate van individuele leden, als het gaat om het behandelen van formaliteiten en persoonlijke begeleiding bij zaken als:

  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en afkeuringsprocedures;
  • ontslaguitkeringen en andere berekeningen;
  • controle van salarisberekeningen;
  • pensioenzaken, VUT- en FPU-regelingen;
  • geschillen over de arbeidsovereenkomst;
  • problemen met betrekking tot taakbelasting;
  • verhuiskostenregelingen;
  • vragen over het carrièrepatroon;
  • beroepszaken bij ontslag;
  • advisering in medezeggenschapsaangelegenheden;

De juristen van de UNIENFTO verdedigen u, indien nodig, tot aan het hoogste rechtsorgaan.

Neem nu contact op Meld u direct aan