Anw-hiaat verzekeren

content-img-one

Anw-hiaat verzekeren 24-04-2018 12:54
De Anw-compensatie van ABP voor de achterblijvende partner in geval van overlijden, vervalt per 1 mei 2018. Dit is alleen van toepassing als je een partner hebt die jonger is dan de AOW-leeftijd en die partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid. Hoewel de onderhandelaars van de FvOv in alle sectoren hebben ingezet op een (semi-) collectieve verzekering vanuit de werkgever, is dat helaas niet overal gelukt. In het mbo en hbo gaan werkgevers de medewerkers wel een verzekering aanbieden, maar in het primair en voortgezet onderwijs wilden de werkgevers hier niet aan meewerken. Daarom raadt de FvOv je aan om zelf actie te ondernemen!

Wanneer heb ik recht op een Anw-uitkering?

Wanneer iemand komt te overlijden ontvangt de achtergebleven partner die kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt, of zelf minimaal 45% arbeidsongeschikt is, een nabestaandenuitkering Anw van de overheid. Als die partner verder geen andere inkomsten heeft, krijgt de partner de volledige nabestaandenuitkering Anw. Eventuele andere inkomsten worden verrekend met de Anw-uitkering.

Daar waar een ABP-deelnemer geen (volledige) Anw nabestaandenuitkering ontvangt, vult het fonds dat deels aan met de Anw-compensatie. Per 1 mei vervalt de Anw-compensatie echter en blijft deze alleen ongewijzigd bestaan voor deelnemers die onder de coulanceregeling vallen. De andere ABP-deelnemers kunnen zich individueel bij verzekeren via de verzekering die de werkgever aanbiedt. Maar dus niet als je werkzaam bent in het primair of voortgezet onderwijs!

Wat moet ik doen?

Wat je al gedaan zou moeten hebben, of nog snel moet doen, want 1 mei nadert heel snel:

- Bekijk welke financiële gevolgen er voor je partner zijn na je overlijden. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die jullie misschien op de hypotheek hebben genomen.

- Betrek daarbij de dienstjaren voor 1996. Er is namelijk een vangnetconstructie voor deelnemers die geen recht hebben op de wettelijke nabestaandenuitkering Anw èn geen recht hebben op de ANW-compensatie èn ABP-dienstjaren hebben voor 1996. De CMHF waar wij bij aangesloten zijn, heeft dit vangnet ontdekt en op de website daarvan vind je meer informatie: http://cmhf.nl/nieuws/cmhf-ontdekt-vangnet-in-abp-regeling-voor-afschaffen-anw-compensatie

Op de website van ABP is het wat lastiger te vinden: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/recht_op_aanvulling_nabestaandenpensioen.aspx

Hoe meer dienstjaren er voor 1996 zijn, hoe hoger dit bedrag zal zijn en hoe minder er aanvullend verzekerd hoeft te worden!

- Voor een exacte berekening kun je terecht bij ABP en bel je 045 579 62 65 en kies je optie 2 (op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur).

- Met behulp van deze informatie kan via vergelijkingssites van verzekeraars een individueel aanbod gezocht worden.

Uitzonderingen

Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Maar ook wanneer een verzekeraar je voor 1 mei 2018 afgewezen heeft, op basis van bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid èn deelname aan een collectieve verzekering niet mogelijk is, kun je in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel. Indien minimaal 2x de basispremie berekend wordt is dat ook een reden om onder de uitzonderingsregel te vallen. Dit moet wel aangetoond worden, maar in dat geval kan het recht op Anw-compensatie blijven bestaan. Lukt het de verzekeraar niet om dit voor 1 mei 2018 te bevestigen? Dan is het voldoende dat je kunt aantonen dat vóór 1 mei 2018 het verzoek is ingediend. Vraag de verzekeraar altijd om een schriftelijke bevestiging van het verzoek!