bezuiniging2-1170×659

Onderhandelingen CAO SBB

Op 27 maart jl. hebben de vakbonden, waaronder de UNIENFTO, weer overleg met SBB gehad over de nieuwe CAO SBB. Dit overleg stond vooral in het teken van het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (Levensfaseverlof) en duurzame inzetbaarheid. Het gaat hierbij om…

shutterstock_1091013506

Wendbaarheid van het beroepsonderwijs

Wij vragen namens partijen bij de cao mbo aandacht voor de volgende oproep die recent naar de mbo-instellingen is verstuurd in verband met experimenten op het gebied van “wendbaarheid van het beroepsonderwijs”. Onderwerp: uitnodiging tot het indienen van een voorstel ten behoeve…