Nieuws-logo2

Stem over het principeakkoord pensioenen

Beste collega, In het kader van de pensioendiscussie die momenteel hevig gaande is, hechten ook wij eraan om uw mening te vernemen. Dit kan met een simpel voor of tegen het principeakkoord, zoals dat nu voorligt en wij al eerder op onze site hebben geplaatst. Wij zullen uw mening doorgeven aan de VCP, die ons […]

awti-logo

Advies: Het stelsel op scherp gezet – Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van OCW meer richting geven aan het stelsel en actiever toezicht houden. Dat adviseert de AWTI (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) in zijn advies ‘Het stelsel op scherp gezet’. […]

VCP-logo-x2

 Nadere toelichting VCP op rapport commissie Dijsselbloem (commissie Parameters)

Gisteren is de commissie Dijsselbloem met haar langverwachte rapport gekomen over rekenregels voor de pensioenen. Het rapport van de commissie Dijsselbloem zal het huidige pensioenstelsel verder onder druk zetten. De commissie ‘parameters’ pleit ervoor de rekenregels (parameters) voor de pensioenfondsen verder te verlagen. Concreet betekent dit dat de dekkingsgraad met gemiddeld 2,5 procent zal dalen. […]

VCP-logo-x2

Q&A uitkomst pensioenonderhandelingen

Waarom is de VCP akkoord gegaan met deze deal?  De VCP is akkoord gegaan, omdat de inhoud van deze deal op dit moment het hoogst haalbare is. De VCP meent nu voldoende waarborgen te hebben die nodig zijn bij de verdere uitwerking. Het mag voor een ieder duidelijk zijn dat de grootste winst van deze […]

20190605 principeakkoord pensioen 1

VCP over principeakkoord en ontwerpadvies pensioen

Voldoende waarborgen op verdere uitwerking De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren […]