Belastingen en premies 2019

content-img-one

Belastingen en premies 2019 20-12-2018 19:03
Zoals elk jaar maakt de VCP een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen in belastingen en premies. Een aantal opvallende zaken lichten we er voor u uit.

Inkomstenbelasting

Een onderdeel dat eruit springt is de verlaging van de inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf naar 38,1% (was 40,85%). Dat geldt ook voor de verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting met de daaraan gekoppelde verscherpte afbouw; met name bij de arbeidskorting heeft dit grote gevolgen. Het punt van volledige afbouw vindt nu plaats bij een inkomen van €90.710 (voorheen: €123.362). Dit betekent dat iemand met een inkomen boven de €90.710 helemaal geen arbeidskorting meer krijgt. In 2019 is de maximale arbeidskorting €3.399.

Ouderenkorting

Daarnaast zijn de verhoging (+ €178) van de maximale ouderenkorting en de afbouw hiervan die begint bij een inkomen van €36.786 en de verhoging van de vrijwilligersvergoeding opvallend. Verder is een begin gemaakt met verlaging van het eigenwoningforfait. Dit komt neer op een verlaging van €100 (0,05%) op een gemiddeld huis. Deze verlaging zet door tot aan 2023.

Hypotheekrenteaftrek

Zoals bekend wordt de hypotheekrenteaftrek in stapjes van 0,5% verlaagd, voor 2019 komt deze op 49%. Vanaf 2020 wordt dit echter sneller afgebouwd met 3% per jaar, totdat na 2023 het aftrekpercentage gelijk is aan de het laagste tarief in de inkomsten belasting (37%). Deze wijziging wordt ook toegepast op alle andere aftrekposten, zoals de scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten.

Klik hier voor het overzicht van de belangrijkste wijzigingen.