CAO overleg in HBO en MBO

Er wordt op dit moment zowel in het HBO als in het MBO getracht tot een nieuwe cao te komen. Sociale partners hebben hun inzetten uitgewisseld en toegelicht. Vervolgens zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In de komende weken worden nu eerst een aantal zaken verder uitgezocht. Daarna zullen de onderhandelingen worden hervat. De cao HBO loopt op 1 oktober 2021 af. De cao MBO is reeds verlopen. Zodra er ontwikkelingen zijn leest u die hier en op onze facebookpagina.