Nieuws-logo2

Bereikbaarheid tijdens vakantie

Vanwege de zomervakantie zal ons kantoor gesloten zijn vanaf vrijdag 23 juli tot en met 15 augustus. Met ingang van 16 augustus zijn wij weer normaal bereikbaar. Gedurende de vakantieperiode is onze voorzitter, de heer Jan van den Dries, bereikbaar voor dringende aangelegenheden via zijn e-mail adres jvandendries@planet.nl. Wij wensen u een hele fijne en […]

Nieuws-logo2

Leden UNIENFTO stemmen in met cao-mbo

De afgelopen tijd raadpleegden wij onze leden  over het onderhandelaarsakkoord voor de cao-mbo. Een grote meerderheid van de leden stemde voor. Ook de andere bij de FvOv aangesloten verenigingen stemden in met het onderhandelaarsakkoord. Eveneens hebben de werkgevers in het mbo en de bij de cao betrokken vakbonden AOb, CNVO en FNV-Overheid inmiddels formeel ingestemd […]

Nieuws-logo2

RECTIFICATIE

Aan de UNIENFTO-leden werkzaam in het MBO  Geachte dames en heren,  In de brief die u deze week ontving over het onderhandelaarsakkoord over de CAO MBO 2021 stond een storende fout. Er was in die brief namelijk sprake van een structurele loonsverhoging van 1,6% per 1 juli 2020. Uiteraard moet dit 1 juli 2021 zijn, […]

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord cao mbo

De UNIENFTO / FvOv heeft, samen met de andere onderwijsvakbonden, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een cao mbo met een korte looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. Dan maar een kortlopende cao Cao-partijen zijn sinds de vorige cao druk bezig geweest om te komen tot afspraken die recht doen […]

Nieuws-logo2

CAO overleg in HBO en MBO

Er wordt op dit moment zowel in het HBO als in het MBO getracht tot een nieuwe cao te komen. Sociale partners hebben hun inzetten uitgewisseld en toegelicht. Vervolgens zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In de komende weken worden nu eerst een aantal zaken verder uitgezocht. Daarna zullen de onderhandelingen worden hervat. De cao […]

Nieuws-logo2

UNIENFTO onaangenaam verrast door aangekondigde bezuinigingen in mbo, hbo en wo

Daarom hebben we, samen met andere vakbonden een gezamenlijke brief gestuurd naar de minister en de tweede kamer. Deze brief luidt als volgt: Geachte mevrouw Van Engelshoven, cc leden Kamercommissie Onderwijs, Uit de voorjaarsnota blijkt dat van de pas toegezegde steunmaatregelen een deel via de onderwijsbegroting door de onderwijssectoren zelf bekostigd moeten gaan worden. Uiteindelijk […]

logo-SOM

Klankbordsessie Versterken dialoog in het mbo

Voor een gezond en veilig werkklimaat in het mbo is het belangrijk om binnen het onderwijsteam regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s zoals professionele ontwikkeling of werkdruk. Een goede dialoog tussen collega’s onderling, en tussen collega’s en leidinggevende, zorgt ervoor dat medewerkers zich prettiger voelen op het werk, waardoor ze langer […]

VCP-logo-x2

VCP video-serie pensioenen

Er is hard gewerkt aan een serie korte toelichtende pensioenfilmpjes. In deze digitale berichten leggen VCP en CMHF u het huidige stelsel, de transitiefase naar  – en het nieuwe pensioenstelsel uit. Naast het beantwoorden van algemene vragen als ‘wat is pensioen’ en ‘wie praat er allemaal mee over mijn pensioen’ zal ook een verdiepingsslag gemaakt […]