panel

Panelleden gezocht voor het werkendenpanel

Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten en werkstress? Vind je het belangrijk om je je mening te geven over beleid dat gericht is op het voorkomen van burnoutklachten? Meld je dan aan voor het werkendenpanel! Op 15 juni 2022 van 15:30 tot 17:30 uur houdt het […]

website

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want iedere student heeft recht op goed onderwijs. De Inspectie houdt hier toezicht op. Door het amendement Bisschop c.s. uit 2019 is wettelijk vastgelegd dat mbo-opleidingen bij onvoldoende studiesucces het Inspectieoordeel ‘zeer zwak’ kunnen krijgen. Wanneer er sprake is van onvoldoende […]

Nieuws-logo2

Instructeursbeurs mbo

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding volgen? Dan kun je voor het studiejaar 2022-2023 nog tot en met 31 mei 2022 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De subsidie bestaat uit twee delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure […]

logo-cmhf-1170×659

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

De verkiezingen voor het VO ABP komen dichterbij. Op 4 april opent de stemming, u heeft of krijgt hiervoor een uitnodiging van het ABP (schriftelijk of per mail). De CMHF, waarbij de UNIENFTO ook is aangesloten, doet natuurlijk met een eigen lijst mee. Een voor de actieve deelnemers en een voor de gepensioneerde deelnemers. We […]

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2022-2023

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO / FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt. Het belangrijkste punt in het akkoord is het vastleggen van de loonontwikkeling voor de komende periode. De afspraken zoals […]

Nieuws-logo2

Voortgang Functiewaardering MBO 2.0 : WERK IN UITVOERING!

Om carrièreperspectief goed tot zijn recht te laten komen is een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem als hulpmiddel cruciaal. Het huidige functiewaarderingssysteem, FUWA-MBO, is dusdanig verouderd, dat dit tot toepassingsproblematiek kan leiden op de scholen. Ook moet onderzocht worden in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid en goed werkgeverschap. Om deze redenen hebben cao-partijen […]

meldpunt long covid

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan gevolgen hebben (of krijgen) voor de werkrelatie en het inkomen. De UNIENFTO/FvOv wil via dit meldpunt aard en omvang van de problematiek in kaart brengen om deze effectiever aan te kunnen kaarten bij de overheid. Wat is long COVID (Bron […]

Nieuws-logo2

Update servicedocumenten Coronamaatregelen MBO en HBO

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs te verzorgen in het HBO en MBO tijdens de huidige Coronapandemie zijn er nieuwe servicedocumenten opgesteld voor MBO (versie 5.6) en HBO (versie 13.2). Onderstaand treft u deze documenten aan. Servicedocument coronamaatregelen hoger onderwijs 13.2 definitief Servicedocument coronamaatregelen MBO 5.6 […]

Nieuws-logo2

Update coronamaatregelen in MBO en HBO

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs te verzorgen in het HBO en MBO tijdens de huidige Coronapandemie zijn er nieuwe servicedocumenten opgesteld voor MBO en HBO.  Ook de richtlijn voor het MBO is aangepast. Onderstaand treft u de documenten aan. Servicedocument coronamaatregelen hoger onderwijs 13.1_ Servicedocument […]