meldpunt long covid

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan gevolgen hebben (of krijgen) voor de werkrelatie en het inkomen. De UNIENFTO/FvOv wil via dit meldpunt aard en omvang van de problematiek in kaart brengen om deze effectiever aan te kunnen kaarten bij de overheid. Wat is long COVID (Bron […]

Nieuws-logo2

Update servicedocumenten Coronamaatregelen MBO en HBO

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs te verzorgen in het HBO en MBO tijdens de huidige Coronapandemie zijn er nieuwe servicedocumenten opgesteld voor MBO (versie 5.6) en HBO (versie 13.2). Onderstaand treft u deze documenten aan. Servicedocument coronamaatregelen hoger onderwijs 13.2 definitief Servicedocument coronamaatregelen MBO 5.6 […]

Nieuws-logo2

Update coronamaatregelen in MBO en HBO

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs te verzorgen in het HBO en MBO tijdens de huidige Coronapandemie zijn er nieuwe servicedocumenten opgesteld voor MBO en HBO.  Ook de richtlijn voor het MBO is aangepast. Onderstaand treft u de documenten aan. Servicedocument coronamaatregelen hoger onderwijs 13.1_ Servicedocument […]

Nieuws-logo2

Cao-VO 2021 definitief

De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 14 oktober overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-VO 2021. De nieuwe cao-VO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu uitgewerkt in de cao-teksten en beschikbaar in de cao-VO-app of  via deze website. CAO […]

shutterstock_1236021607.jpg

Protocollen en richtlijnen Covid

De protocollen, richtlijnen en servicedocumenten voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden regelmatig aangepast. De meest recente richtlijnen dateren nog van voor de persconferentie van 19 december. Als UNIENFTO geven we zo snel mogelijk de nieuwste richtlijnen via de website aan u door. Gelet op de snelheid waarin wijzigingen optreden […]

Nieuws-logo2

cao MBO definitief

De leden van de UNIENFTO hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-MBO. Ook de andere bonden en de MBO-raad hebben na raadpleging van hun achterbannen hiermee ingestemd. De technische wijzigingen waren vooral noodzakelijk vanwege de komst van de wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs. De wet regelt onder meer een vereenvoudiging van de samenwerking […]

Nieuws-logo2

Cao MBO technisch aangepast

De FvOv, waarvan de UNIENFTO deel uitmaakt, heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een technisch aangepaste cao mbo met een looptijd tot 1 mei 2022. De huidige/vorige cao liep tot 1 december 21 De vorige cao was ook kortlopend omdat we: De loonruimte voor 2021 zo snel […]

Nieuws-logo2

UNIENFTO pleit voor voorrang bij boosterprik

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv waar de UNIENFTO deel van uitmaakt) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de coronabesmettingen weer fors oplopen. Er is waardering voor […]