01unienfto-log

Onderhandelaarsresultaat CAO-SBB 2021-2022

De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv enerzijds en anderzijds de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), verder te noemen ‘partijen’, zijn het navolgende overeengekomen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van SBB, voor zover deze onder de werkingssfeer van de CAO-SBB vallen. Voor het resultaat, KLIK HiER……

Nieuws-logo2

Servicedocument en richtlijn voor het MBO aangepast

Naar aanleiding van de versoepelingen in de coronamaatregelen voor het onderwijs heeft het ministerie van onderwijs een nieuw servicedocument versie 12.0 gepubliceerd. Vakbonden, JOB, VMBO en de MBO-Raad hebben daarop de richtlijn aangepast Met deze praktische handreikingen kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het MBO. Voor het servicedocument KLIK HIER……. Voor de richtlijn […]

Teamdialoog

Expeditie teamdialoog

Een beter dialoog binnen het team Weet jij wat er in jouw team speelt? Een veilige en open dialoog voeren in het team is belangrijk. Op die manier creëer je een werkomgeving waarin gezamenlijk aandacht is voor thema’s en vraagstukken die spelen bij de teamleden. Met een continue teamdialoog kom je tot gezamenlijke en gedragen […]

Nieuws-logo2

Nieuw servicedocument Hoger Onderwijs vastgesteld

Naar aanleiding van de versoepelingen in de coronamaatregelen voor het onderwijs heeft het ministerie van onderwijs een nieuw servicedocument versie 12.0 gepubliceerd. Met deze praktische handreiking kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Voor het servicedocument,KLIK HIER…..

VCP-logo-x2

Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de Troonrede. Voor veel werkenden, waaronder een steeds grotere groep middeninkomens, is het alsmaar moeilijker om rond te komen door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven. Koopkracht gerommel in de marge “Het […]

logo-cmhf-1170×659

CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

Vakorganisatie CMHF, waartoe de UNIENFTO behoort, heeft opgeroepen tot een Deltaplan voor de publieke sector. Investeringen in de zorg, veiligheid en onderwijs zijn hard nodig, zodat de werkdruk omlaag gaat en het interessanter wordt om in deze sectoren te gaan werken. De VCP ondersteunt in haar reactie op de Miljoenennota het idee van een brede aanpak. Uitdagingen […]

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2021

Op 14 september zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO / FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt. Aandachtspunten in het akkoord zijn o.a. Loonparagraaf en looptijd Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen Thuiswerkregelingen Vitaliteit en capaciteit bij alle […]

logo-SOM

Resultaten Sectoranalyse mbo bekend

Werkgevers en werknemers hebben het CAOP gevraagd om te onderzoeken hoe investeringen in duurzame inzetbaarheid ervoor kunnen zorgen dat werknemers zo gezond mogelijk tot hun pensioen doorwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in de onlangs uitgevoerde Sectoranalyse van het mbo. Duurzame inzetbaarheid wordt in deze Sectoranalyse gedefinieerd als fitheid, energie en […]