CMHF Pensioenmiddag 25 maart 2020 gaat NIET door

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus gaat de geplande Pensioenmiddag van de CMHF, zoals onderstaand aangekondigd op onze website,  op 25 maart a.s. NIET door!

Eerdere aankondiging

De CMHF organiseert jaarlijks een aantal inhoudelijke bijeenkomsten over pensioen. In deze bijeenkomsten wisselen we van gedachten, delen we kennis en proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom pensioen.

Wij hebben in november 2019 een succesvolle pensioenmiddag georganiseerd waarbij wij u de toezegging deden de discussie tussen de heren Van Praag en Werker opnieuw mogelijk te maken, dit omdat deze discussie in november wegens onvoorziene omstandigheden geen doorgang kon vinden. Met veel plezier kunnen wij u nu mededelen dat op 25 maart a.s. o.a. deze uitgestelde discussie of dialoog tussen de heren Van Praag en Werker zal gaan plaatsvinden.

De pensioenmiddag vindt plaats in:

PERSCENTRUM NIEUWSPOORT

Lange Poten 10 te Den Haag

https://www.nieuwspoort.nl/contact-2/routebeschrijving/

Deze middag zal in het teken staan van de solidariteit tussen de generaties. Van wie is ons pensioen, welke dialoog is er nodig om tot een gezamenlijk en toekomstbestendig pensioenakkoord te komen? Is pensioen het einde van solidariteit of juist het begin van een nieuwe vorm van solidariteit? Wie wil wat en waarom?

De middag zal beginnen met de uitgestelde discussie of dialoog tussen de heren Van Praag en Werker: kruisen zij de degens of vinden ze elkaar in het polderlandschap?

Aansluitend zal een Lagerhuisdebat gevoerd worden waarbij actieve participatie van de zaal zeer gewenst is. Het debat zal plaatsvinden aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

Kijk op www.cmhf.nl voor het hele programma en voor een antwoord op de vraag hoe u zich kunt aanmelden.