CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

Vakorganisatie CMHF, waartoe de UNIENFTO behoort, heeft opgeroepen tot een Deltaplan voor de publieke sector. Investeringen in de zorg, veiligheid en onderwijs zijn hard nodig, zodat de werkdruk omlaag gaat en het interessanter wordt om in deze sectoren te gaan werken. De VCP ondersteunt in haar reactie op de Miljoenennota het idee van een brede aanpak.

Uitdagingen

Volgens de CMHF staat het kabinet voor flinke uitdagingen, waarbij de publieke sector een sleutelrol speelt. Er wordt aan de ene kant een economische groei voorzien van drie procent, maar tegelijk nemen de personeelstekorten in de publieke sector toe. Dat los je niet op met kortetermijndenken, zegt CMHF-voorzitter Marc de Natris. Hij pleit daarom voor een Deltaplan Publieke sector, dat moet zorgen voor een duurzaam en houdbaar perspectief.

Achterstanden

De Natris wijst op de grote wachtlijsten in de zorg, waar nog tienduizenden operaties moeten worden ingehaald. Ook in het onderwijs is sprake van grote achterstanden, terwijl Defensie na jarenlange bezuinigingen een uitgeklede organisatie is geworden en de politie wegens geldgebrek een vacaturestop heeft afgekondigd. De publieke dienstverlening komt hierdoor in gevaar.

Gekwalificeerd personeel

De CMHF benadrukt dat de publieke sector niet zonder goed, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel kan. Er moeten voldoende professionals beschikbaar en toegerust zijn om hun werk veilig en professioneel te kunnen doen. Daar zijn flinke investeringen voor nodig. Professionals uit verschillende disciplines zijn ook prima in staat om goed samen werken en oplossingen te bedenken voor werkbaar beleid en innovaties.

Voor het CMHF-Deltaplan voor Onderwijs, KLIK HIER…..