Denk mee over werkdruk en sociale veiligheid in de Arbocatalogus mbo

Op 17 juni a.s. van 13:00 tot 15:00 uur

De Arbocatalogus mbo wordt aangevuld en uitgebreid  met de thema’s werkdruk en sociale veiligheid. Zo wil SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) ervoor zorgen dat de Arbocatalogus goed aansluit op de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Ook kan de Arbocatalogus door deze aanvulling helpen om een aanpak omtrent werkdruk en sociale veiligheid vorm te geven. Het is de bedoeling dat verschillende oplossingen een plek krijgen binnen de Arbocatalogus, zodat je zelf kunt bepalen welke het best aansluit bij de werkpraktijk op jouw mbo-instelling.

Inmiddels zijn de conceptteksten voor werkdruk en sociale veiligheid opgesteld. SOM wil deze teksten graag aan je voorleggen voor aanscherping en aanvulling. Ben je arbocoördinator, preventiemedewerker, of heb je vanuit een andere functie zicht op de manier waarop jouw mbo-instelling werkdruk en sociale veiligheid aanpakt? Dan nodigen wij je graag uit om de conceptteksten voor de Arbocatalogus te bespreken en aan te vullen. Op maandag 17 juni a.s. organiseert SOM eenmalig een bijeenkomst om de nieuwe Arbocatalogustekst te bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de AOb te Utrecht van 13.00 tot 15.00 uur.

Indien je aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, kun je dat doorgeven via info@sommbo.nl.

 Input gevraagd voor 4 Arbocatalogusthema’s (telefonisch)
Momenteel werkt SOM aan het aanpassen van vier thema’s in de Arbocatalogus: biologische agentia, gevaarlijke stoffen, inrichtingseisen gebouwen en machineveiligheid. De Inspectie SZW heeft aangegeven dat op specifieke punten concretisering nodig is. Daarvoor hebben we jouw input nodig vanuit de praktijk. Arbodeskundige Koen Langenhuysen gaat hierover graag telefonisch met je in gesprek. Voor het concretiseren zijn wij op zoek naar:

 • een Arbodeskundige met kijk op gebouwinrichting;
  ·         docenten of Arbofunctionarissen die te maken hebben met of verstand hebben van biologische agentiain de volgende praktijklokalen:
  o   Dieren;
  o   Groen;
  o   Laboratoria;
  o   Uiterlijke verzorging;
  o   Zorg en welzijn.
  ·         Een veiligheidsdeskundige binnen mbo en (één of meer) vakdocenten om mee te kijken op de machine-instructiekaarten.

Herken je je in een van bovengenoemde opties of ken je iemand die ons verder kan helpen? Neem vooral contact met ons op via info@sommbo.nl.