Enquête naar gevolgen corona docenten MBO

Het ministerie van onderwijs houdt een enquête onder docenten in het mbo naar de gevolgen van de coronacrisis

De volgende vragenlijst is bedoeld voor onderwijsgevend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De vragenlijst bestaat uit meerkeuze vragen op drie thema’s: het welzijn van u als onderwijsprofessional, het welzijn van de student en hoe je aankijkt tegen de komende periode tot aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De vragenlijst is opgesteld in een samenwerking tussen het ministerie van OCW, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOV (UNIENFTO).

De resultaten uit deze vragenlijst worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis  en de maatregelen die als gevolg van deze crisis zijn genomen. Uw antwoorden vormen hiermee waardevolle input voor het (toekomstig) beleid.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met maandag 15 maart 2021.

De link naar de vragenlijst is: https://www.formdesk.com/ocw/uitvraag_mbodocenten_mrt21