Geef uiterlijk 7 juli a.s. uw mening door over de CAO MBO 2021!

Aan de UNIENFTO-leden, werkzaam in het mbo

Geachte dames en heren,

Het kan u niet ontgaan zijn dat de UNIENFTO/FvOv met de andere bonden en de MBO Raad een onderhandelaarsakkoord is overeengekomen over een kortlopende CAO MBO 2021 (van 15 mei 2021 tot 1 december 2021).

Graag horen wij, uiterlijk op 7 juli a.s., daarover uw mening door het invullen van onderstaand reactieformulier.

Geef uw mening s.v.p. door en laat uw stem niet verloren gaan!

Bestuur UNIENFTO

cao mbo 2021