Gezamenlijke inzet bonden voor cao mbo bekend!

content-img-one

Gezamenlijke inzet bonden voor cao mbo bekend! 07-11-2017 9:12
Tijdens het laatste overleg over de cao mbo op 1 november jl. hebben de UNIENFTO en de overige vakbonden hun gezamenlijke inzet voor de cao mbo 2018 bekendgemaakt en overhandigd aan de werkgevers.

De vakbonden hebben in de inzet een tweedeling gemaakt in onderwerpen:

1) het gaat enerzijds om onderwerpen die op korte termijn in de cao mbo 2018 geregeld dienen te worden, zoals de loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid (werkdrukverlichting), regeling startende docenten, generatiepact en professionalisering.

2) anderzijds zijn er onderwerpen waarover partijen nu al wel in overleg treden, maar die een langere termijn vergen om gerealiseerd te kunnen worden, zoals carrièreperspectief, herziening FUWA MBO en werkdrukverlichting voor de langere termijn.

Het volgende overleg tussen cao-partijen staat gepland voor december, waarna cao-partijen nog voor de jaarwisseling, ook een langere sessie zullen beleggen over de visie van werkgevers én bonden op de toekomst van het mbo.

Klik HIER voor de inzet van de gezamenlijke bonden!