Herstart protocol HBO ivm Covid-19

Momenteel is er in Nederland sprake van een ‘intelligente lockdown’. Er is sprake van een afvlakking van het aantal besmettingen met het covid-19 virus, maar er zullen nog voor langere tijd beperkingen gelden in Nederland. Om te komen tot een beperkte herstart van het fysieke onderwijs op de locaties in het hbo zijn richtlijnen nodig over afstand houden, hygiëne in acht nemen, bescherming van medewerkers en studenten en het reizen van en naar de hogeschool. Die richtlijnen vormen het kader waarbinnen de hogescholen het fysieke onderwijs op termijn weer kunnen opstarten. 

Voor de volledige versie, KLIK HIER……….