Herziene code pensioenfondsen gepubliceerd

content-img-one

Herziene code pensioenfondsen gepubliceerd 15-10-2018 15:16
Op 4 oktober jl. heeft de minister de herziene Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De Code draait om de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen.

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een beleidsarme herziening van de Code Pensioenfondsen door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP. Dit na aanbeveling van de monitoringscommissie, die toezicht houdt op de naleving van de code. De VCP hoopt dat de sector dienstbaar gebruik zal gaan maken van deze herziene code.

Bondiger en beter bruikbaar

De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie ondersteunde deze aanbeveling, zodat de normen nu zijn ingedeeld naar acht thema's. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven. Doel van de herziening was om de Code beter bruikbaar te maken.

Indeling naar acht thema's

De code is in het aantal normen teruggebracht, omdat een aantal normen overlap vertoonde met de huidige wet- en regelgeving of omdat zij dubbelop waren. Deze normen zijn ingedeeld naar de volgende acht thema's: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen en tot slot transparantie bevorderen.

Een aantal nieuwe onderdelen

Inhoudelijk zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Norm 39 waarin de benoeming en het ontslag van de leden verantwoordingsorgaan wordt beschreven, is specifieker gemaakt. Zo kan een bestuur in bijzondere omstandigheden een lid van het verantwoordingsorgaan alleen ontslaan na het horen van het intern toezicht. Ook wordt er voortaan op het gebied van het bevorderen van diversiteit aan het bestuur om een stappenplan gevraagd (norm 33). Verder is de bepaling over de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28). Ook is voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

Bron: VCP, Vakcentrale voor Professionals