Het bestuur Sector OOP

Het bestuur van de sector OOP UNIENFTO bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: Lon Coolen

Sinds een zeer lange tijd ben ik werkzaam in het MBO als onderwijs ondersteuner en werkzaam op een afdeling personeelszaken en salarisadministratie. In de loop der jaren vooral gespecialiseerd in zaken die te maken hebben met ziekte- en arbeidsongeschiktheid, poortwachter, pensioenen en belasting en de cao’s.

Sinds 1985 ben ik lid van een vakbond, eerst van de Nederlandse Bond voor Administratie Personeel gevolgd, na de fusie van de UNIE en in 2006 van de UNIENFTO. Bij de UNIE heb ik circa 2 jaar in het bestuur zitting genomen en vrij snel werd mij gevraagd zitting te nemen als lid van de Sectie OOP, eerst als bestuurslid en sinds circa 2010 als voorzitter.

Sinds 2004 werk ik één dag per week om de afdeling Juridische Zaken van de UNIENFTO.

De Sectie OOP is op zoek naar bestuursleden. Denk nu niet gelijk dit is niets voor mij. Ook jij kunt vanuit jouw professie een belangrijke inbreng hebben. Dus wat gaat je doen? Juist je aanmelden als bestuurslid!

Ik hoor maar al te vaak dat er te weinig voor het OOP wordt geregeld en gedaan en dat op de scholen nauwelijks naar hen wordt geluisterd. Maar ben je dan daar zelf niet schuldig aan? Helaas is maar een klein gedeelte van het onderwijs ondersteunend personeel lid van een vakbond. Dat is jammer want alleen met veel leden kan de UNIENFTO een vuist maken.

Meld je aan bij de UNIENFTO door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier.

Telefoon privé 024-6420882

Mobiel: 06-36294670

e-mail: oop@unienfto.nl

 

Leden: Hans te Boekhorst

Ook ik zit al een flink aantal jaren in het bestuur van de sectie OOP. En dat doe ik met plezier vanwege het belang van het OOP dat de aandacht hoort de krijgen die het verdient, maar lang niet altijd krijgt. Ik mag daarbij een inbreng hebben, zowel vanuit mijn vak als jurist, als vanuit mijn ervaring. En die is begonnen bij het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen (daar werkte ik bij de afdeling lager en middelbaar beroepsonderwijs), daarna als medewerker bij een besturenorganisatie (voor zowel beroeps-, als ander onderwijs), als zelfstandig adviseur (ook van onderwijsinstellingen) en als laatste deel van mijn loopbaan inmiddels tien jaar bij de UNIE Beroepsonderwijs, afdeling rechtspositie en vanaf de fusie in 2006 de UNIENFTO, afdeling Juridische Zaken. En ja, ik mag inderdaad zeggen 'het laatste deel', omdat ik inmiddels gepensioneerd ben. Op verzoek blijf ik nog wel doorgaan met deze functie, want er is nog veel te doen voor het OOP en het vinden van kandidaten voor bestuursfuncties is geen sinecure! Wat mij betreft heeft het de hoogste prioriteit om meer mensen en vooral jongeren te interesseren voor het vakbondslidmaatschap en binnen de vakbond dan weer voor het vervullen van bestuurs- en vertegenwoordigende functies.

Hans te Boekhorst
hansteboekhorst.unienfto@xs4all.nl

 

Martin van Klei

Inmiddels zit ik al een aantal jaren in het bestuur van de sectie OOP. Van daaruit ben ik ook terechtgekomen in het hoofdbestuur van onze vakbond de UNIENFTO. In het hoofdbestuur is een OOP-zetel gereserveerd en die bezet ik vooralsnog tot 2020.
Al jaren bezocht ik de bijeenkomsten zoals de jaarvergaderingen en op enig moment heb ik me beschikbaar gesteld voor het bestuur. Inmiddels schrijf ik ook een OOP-column vol in ons vakbondsblad. Uiteraard probeer ik de actualiteit zo goed mogelijk te volgen en te verwerken.
In het dagelijks leven werk ik als medewerker personeels- en salarisadministratie op een grote school voor voortgezet onderwijs in Culemborg. Hier hou ik me bezig met salarissen en rechtspositie, en met name ook met de pensioenen. Verder ben ik "baasje BHV" op mijn instelling. Werk en vakbond vullen elkaar wat dat betreft goed aan. Buiten het onderwijs heb ik nog meer bezigheden en hobby’s. Een grote passie van mij is ballroom dansen. Verder fungeer ik regelmatig als hoofdagent bij de regiopolitie in Gelderland-Zuid. En als laatste ben ik KSNA-lid en recreatief sportschutter.

Martin van Klei
06 – 10 20 97 14
martinvanklei@hotmail.com

 

Marjolet van Reek

Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. Eerst als secretaresse van het CvB van ROC ASA en sinds 2005 als beleidsmedewerker onderwijs, eerst bij ROC ASA, daarna bij Amarantis Onderwijsgroep en vanaf augustus 2012 bij MBO Utrecht.

Van 2010 tot juli 2012 was ik lid van de OR Staf en Diensten van Amarantis.

In 2011 ben ik lid geworden van de UNIENFTO. In 2012 werd mij gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de sectie OOP.

Tel: 06 40 20 99 40
m.vanreek@tele2.nl

Neem nu contact op Meld u direct aan