Ieder MBO een practoraat

content-img-one

Ieder MBO een practoraat 09-03-2017 11:05
In 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te stimuleren en te ondersteunen. Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten.

In deze documentaire wordt met tal van kopstukken uit onderwijs en bedrijfsleven de term practoraat omschreven en gewaardeerd. Aan het woord komen John van der Vegt (CvB ROC van Twente), Karoline Wiegerink (Practor Hospitality Experience), Rob Schuur (CvB Noorderpoort), Bas Derks (Ministerie OCW), Jorick Scheerens (Practor Sociale Media/Stichting 'Ieder mbo een practoraat'), Hans Schutte (Directeur-generaal OCW), Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs), Frans Leijnse (introduceerde lectoraten in het HBO), Michaël van Straalen (Voorzitter MKB-Nederland), Han Smits (CvB Mediacollege Amsterdam), Marc van der Meer (Wetenschappelijk adviseur voor de MBO-sector), Marieke Gervers (Practor Creatief Vakmanschap), Ton Heerts (Voorzitter MBO Raad), Doekle Terpstra (aanjager Techniekpact/Zorgpact) en Marjolein Held (Voorzitter BVMBO)