Informatie stakingen 30 en 31 januari 2020

We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen mogelijk maken de volgende doelen te realiseren:

Eisen

 • Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en het carrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs voor al het onderwijspersoneel. Daarvoor is in ieder geval een bedrag van structureel 560 miljoen euro nodig.
 • Een intensivering en versnelling van de maatregelen ter vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs, met een minimaal bedrag van structureel 96 miljoen euro.
 • Een lessenreductie in het voortgezet onderwijs, met als einddoel een maximale lestaak van 20 lessen van 50 minuten per week. Voor de eerste stap met een lessenreductie van 1 uur is in ieder geval een structureel bedrag van 220 miljoen euro nodig.
 • Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs, gericht op het tegengaan van de kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Daarvoor is in ieder geval een structureel bedrag van 90 miljoen euro nodig.
 • Het schrappen van de doelmatigheidskortingen, ten bedrage van 61 miljoen euro voor het primair onderwijs en 47 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.

Programma

(zoals bekend op 13 januari 2020, wordt regelmatig geactualiseerd)

Donderdag 30 januari

 • Groningen – 10.30 uur stille mars vanaf Singel bij Groninger Museum naar de Vismarkt – korte afsluiting met spreker en muziek
 • Zutphen – 11.00 uur mars van SG Baudartius Isendoornstraat 1 naar Hanzehallen, korte afsluitende manifestatie in de Hanzehallen
 • Amsterdam – 10.30 uur korte startmanifestatie op de Dam, daarna mars in de binnenstad en afsluiting op de Dam
 • Rotterdam – mars, tijd en route worden nog in overleg met gemeente bepaald
 • Middelburg – manifestatie in de binnenstad, plaats en tijd volgen
 • Maastricht – 10.00 uur startmanifestatie op de markt, mars naar provinciehuis, afsluiting

Vrijdag 31 januari

Registreren bij de FvOv als staker

Registreer je als staker of sympathisant.

Hier kun je je aanmelden voor de bijeenkomst in Utrecht (Actiedag OOP). 
Voor de overige bijeenkomsten kun je gebruik maken van onderstaand formulier.

Voor de verschillende bijeenkomsten worden vrijwilligers gezocht om bijvoorbeeld in de ordedienst een mars te begeleiden. Aanmelden als vrijwilliger kan ook via onderstaand formulier.

Waar wordt gestaakt

In onderstaand overzicht kun je zien welke scholen op 30 en 31 januari dicht gaan omdat er gestaakt wordt: 

Veelgestelde vragen

Moet ik twee dagen staken?

Je kiest zelf of je één of twee dagen staakt en welke dag je staakt.

Wat kan ik doen?

Leg je werk neer op 30 en/of 31 januari. Overleg met jouw collega’s wat jullie gaan doen op de twee stakingsdagen. Kom je naar een bijeenkomst die georganiseerd wordt door de bonden of willen jullie toch liever een eigen activiteit organiseren, misschien met andere scholen of schoolbesturen in de buurt? Dat kan ook en initiatieven zijn welkom.

Ik ben parttimer en werk op de stakingsdag(en) niet. Hoe werkt het dan?

Als je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd, en dus niet verplicht bent te werken, hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je als sympathisant laten weten dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

Ik ben geen lid van een vakbond maar wil wel staken, kan dat?

Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening. Wil je dat risico niet lopen? Word dan lid van één van de verenigingen van de FvOv, dan heb je recht op juridische bijstand.

Kan ik als lid van een van de verenigingen van de FvOv een beroep doen op de stakingskas als mijn werkgever loon inhoudt?

De FvOv en haar verenigingen hebben geen stakingskas. In het geval een werkgever het salaris voor de niet gewerkte uren op de stakingsdag inhoudt, betekent dat dat je daarvoor geen vergoeding krijgt. Daar staat overigens een lagere contributie tegenover ten opzichte van die van bonden die wel een stakingskas hebben.

Ik wil staken maar mijn collega’s niet.

De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en de verhoudingen tot collega’s in de beslissing mee te nemen.

Mijn werkgever verbiedt mij om te gaan staken.

Voor het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing vereist waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen. FvOv-leden kunnen zich in geval van problemen wenden tot de juridische bijstand van hun vereniging.

De stakingsoproep vermeldt dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van de leerlingen. Wat betekent dat?

Dit betekent dat het bestuur of de directie zelf maatregelen moet treffen om voor de opvang van leerlingen te zorgen. Daarvoor is de staker niet verantwoordelijk.

Ik heb een tijdelijk contract en/of ik ben vervanger. Mag ik ook staken?

Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

Kan een niet-stakende leraar verplicht worden om de lessen van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Moet ik de niet gegeven lessen inhalen?

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald. Hiervoor moet het bestuur, wanneer de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, een andere oplossing zoeken.

Ik ben (gedeeltelijk) ziek op de stakingsdagen. Kan ik staken?

Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kan je niet staken: wie op die dag geen verplichting tot het verrichten van arbeid heeft, kan niet aan zijn werkgever laten weten dat hij zijn werk neerlegt. Als je verplicht bent op de stakingsdag re-integratie activiteiten te verrichten, dan kun je wel staken.

Ben ik verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?

Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit wel melden aan jouw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuis blijven en/of met het team een stakingsactiviteit plannen.