Agrarische

Verenigde Docenten bij het Land en Tuinbouwonderwijs (VDL)

De leden van de agrarische sectie van de UNIENFTO zijn hoofdzakelijk werkzaam in het middelbaar en hoger agrarisch beroepsonderwijs en op de praktijkscholen. Daarnaast zijn er ook leden die een dienstverband hebben bij het VMBO-groen en Aequor.

De VDL houdt zich vooral bezig met alle onderwijskundige aspecten die van invloed zijn op het landbouwonderwijs en de arbeidsomstandigheden in het agrarisch beroepsonderwijs en op de praktijkscholen. Als vakorganisatie heeft zij regelmatig formeel en informeel contact met instanties als: de AOC Raad, Aequor, de praktijkscholen, de colleges van besturen van de diverse AOC’s en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Als één van de weinig instanties volgt de VDL het onderwijsbeleid binnen de agrarische sector kritisch. Het VDL-beleid geeft het bestuur maandelijks weer in een aantal artikelen in het tijdschrift van de UNIENFTO .

Het streven is dat de bestuurssamenstelling een afspiegeling is van het ledenbestand.

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

Frans van Erp, Aeres Hogeschool

Henk Bruggink, SBB

Gerrit Karssenberg, Van Hall Larenstein

Neem nu contact op Meld u direct aan