Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want iedere student heeft recht op goed onderwijs. De Inspectie houdt hier toezicht op. Door het amendement Bisschop c.s. uit 2019 is wettelijk vastgelegd dat mbo-opleidingen bij onvoldoende studiesucces het Inspectieoordeel ‘zeer zwak’ kunnen krijgen.

Wanneer er sprake is van onvoldoende studiesucces voor bekostigde opleidingen op niveau 2,3 en 4 is nu bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en ministeriële regeling vastgelegd. Je kunt de regeling inzien via de website van de internetconsultatie. Reageren kan tot 13 mei.

Studiesucces in bekostigd mbo onderwijs niveau 2,3 en 4

De AMvB is op dit moment openbaar, want hij wordt voorgehangen in de Tweede en Eerste Kamer. De AMvB legt vast dat studiesucces voor het bekostigd beroepsonderwijs op niveau 2, 3 en 4 wordt gemeten aan de hand van de indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat. De ministeriële regeling voorziet in de berekening en normering van de indicatoren. Deze indicatoren, inclusief de berekening en normering, zijn overgenomen uit het huidige onderzoekskader van de Inspectie.

Zeer zwak voor maatwerk, entree en niet bekostigd onderwijs

De borging van het oordeel ‘zeer zwak’ wordt later geregeld voor maatwerksituaties (opleidingen waarvoor vanwege bijvoorbeeld een (te) kleine studentpopulatie geen betrouwbare berekening gedaan kan worden), entree en niet bekostigd onderwijs.

Internetconsultatie

Wil je weten welke indicatoren er zijn voor het meten van studiesucces en hoe deze precies berekend worden? Bekijk dan de ministeriële regeling via de website van de internetconsultatie. De internetconsultatie staat open tot 13 mei en is hier te vinden.