Inzetten cao-hbo 2020-2021 uitgewisseld

De huidige cao-hbo bereikt op 31 maart 2020 het einde van de looptijd. Het is voor de onderhandelingspartijen dus tijd om de onderhandelingen over de nieuwe cao-hbo formeel aan te vangen.

Om dat proces definitief in gang te zetten zijn op 17 februari 2020 jl. de inzetten cao-hbo 2020-2021 uitgewisseld. U treft de inzetten van respectievelijk de gezamenlijke vakbonden en de werkgevers hierbij aan.

Zoals eigenlijk altijd het geval is zijn de verschillen tussen de wensen van de partijen groot. Tot nu toe is het echter altijd gelukt om uiteindelijk tot een onderhandelaarsakkoord te komen dat door de leden van de vakbonden onderschreven wordt. De gezamenlijke vakbonden gaan ervan uit dat het ook deze keer zal lukken om tot een goed resultaat te komen.

De komende anderhalve maand zal er dus veel tijd geïnvesteerd worden omdat doel te bereiken.

Voor de inzet van de gezamenlijke bonden, KLIK HIER……..

Voor de inzet van de werkgevers, KLIK HIER……..