Kabinetsbrief pensioenen gaat volledig voorbij aan zorgen werkenden en gepensioneerden

content-img-one

Kabinetsbrief pensioenen gaat volledig voorbij aan zorgen werkenden en gepensioneerden 11-02-2019 10:13
De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister stuurde een brief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. "Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet aan de slag om noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te bewerkstelligen." De kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP echter ondeugdelijk en onwerkbaar.

Geld van werknemers en gepensioneerden

"Pensioenen zijn geen publieke gelden. Het is geld van werknemers en gepensioneerden, door hen zelf bij elkaar gespaard als oudedagsvoorziening. Daar zijn wij zuinig op en dat zou ons kabinet ook moeten zijn", aldus de vakcentrales. Zij zijn van mening dat de minister een sloopkogel in stelling brengt om het pensioenstelsel aan te pakken. Maar er komt géén beter nieuw pensioencontract met de doelstelling van een goed pensioen en een beter indexatieperspectief. De minister dwingt pensioenfondsen in de richting van individuele potjes en verbreekt de solidariteit tussen generaties.

Dreigende kortingen

"Het kabinet doet niks tegen de kortingen. Erger nog, het lijkt welhaast doelbewust aan te sturen op kortingen, door star vast te houden aan de huidige rekenregels", reageren de centrales. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoogrisicoberoepen is er ook nog steeds niets geregeld. Zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. Wanneer bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan komt de fiscus meteen afrekenen in de vorm van een RVU-boete.

Afschaffen doorsneesystematiek

Verder schaft de minister in één klap de doorsnee opbouw af, maar verzuimt hij om hier compensatie voor te bieden, hetgeen volgens de CMHF één van de belangrijkste pijnpunten in dit dossier is. Afschaffing betekent dat de groep werknemers tussen de 38 en 52 jaar meedogenloos wordt geslachtofferd. Hun pensioenopbouw kan 10% lager uitpakken! De overheid wijst echter elk risico af en de werkgevers hebben al aangegeven niets mee te willen betalen. Het risico wordt zo door de overheid en werkgevers volledig bij deelnemers gelegd. Let wel, we hebben het dan over 60 tot 100 miljard euro!

Acties

De vakcentrales roepen het kabinet en minister Koolmees op met serieuze voorstellen te komen, die het pakket dat in november op tafel lag verbeteren in plaats van verslechteren. De komende zes weken zullen de vakcentrales en hun vakbonden op alle mogelijke manieren deze oproep uitdragen tijdens acties met als hoogtepunt een gezamenlijke landelijke actiedag op maandag 18 maart.

Marc de Natris van KVMO/CMHF: "Het Kabinet gaat na het slopen van Defensie, Politie, Onderwijs en Zorg nu de tanden in onze pensioenen zetten. Dat is bijzonder want pensioen is uitgesteld loon en daar gaan de sociale partners over en niet het kabinet. Het probleem van de dekkingsgraad kan worden opgelost door een realistische rekenrente die recht doet aan het rendement dat een pensioenfonds behaalt. Kom samen met mij in actie voor een goed pensioen voor jong en oud. Wij verdienen het namelijk letterlijk en figuurlijk!"