Klankbordsessie Versterken dialoog in het mbo

Voor een gezond en veilig werkklimaat in het mbo is het belangrijk om binnen het onderwijsteam regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s zoals professionele ontwikkeling of werkdruk. Een goede dialoog tussen collega’s onderling, en tussen collega’s en leidinggevende, zorgt ervoor dat medewerkers zich prettiger voelen op het werk, waardoor ze langer gezond en met plezier aan de slag kunnen blijven. Met en door het goede gesprek ontstaat er een open cultuur; daarin wordt het mogelijk te bespreken welke persoonlijke ontwikkeling – op-, door- en bijscholing – nodig is om bij te blijven, én om aspecten als werkdruk bespreekbaar te maken. Dit bevordert de samenwerking binnen het team, hierdoor zal het team (nog) beter draaien. De dialoog, het goede gesprek, binnen het team wordt daarom als een belangrijk instrument gezien om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Teamleiders/leidinggevenden hebben hierbij een sleutelrol.

Het bestuur van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) wil de dialoog binnen het team versterken. Hiervoor wil zij een e-mailcursus ontwikkelen waarin teamleiders/leidinggevenden handvatten en tips ontvangen om de dialoog binnen het team te versterken. Vóór het opzetten van deze e-mailcursus, gaan zij graag in gesprek of deze aanpak, en de voorgestelde ontwikkeling daarvan, aansluit bij de behoeften uit de sector. Deze gesprekken vinden plaats in klankbordsessies op 15 of 18 juni. Medewerkers uit het mbo met één van de volgende functies zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen: docent, teamleider/leidinggevende, HR, directeur, lid van de medezeggenschap, vertegenwoordiging van de vakbonden en de werkgeversorganisatie.

Voor meer informatie en aanmelding, KLIK HIER……