Korte samenvatting CAO-overleg SBB op 8 mei 2019

bezuiniging2-1170×659

Korte samenvatting CAO-overleg SBB op 8 mei 2019 13-05-2019 12:42
SBB heeft op woensdag 8 mei jl. weer met de bonden onderhandeld over een nieuwe CAO-SBB. Hierbij is gesproken over duurzame inzetbaarheid, het Levensfaseverlof en een individueel Keuzebudget.

Afgesproken is dat SBB en de bonden gezamenlijk de voorstellen die aan de orde zijn geweest gaan uitwerken. Dit zal gebeuren in een technische werkgroep.

Het volgende cao-overleg staat gepand op 5 juni a.s. Dan zal vanwege het verschijnen van de Voorjaarsnota meer bekend zijn over de financiële ruimte van SBB