NIEUWS

fvov-twitter-440-220_okay

Nieuwe digitale FvOv/ABP-pensioeninformatiebijeenkomsten gepland

Pensioen is belangrijk! Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De FvOv / UNIENFTO vindt het belangrijk dat […]

Nieuws-logo2

Enquête naar gevolgen corona docenten MBO

Het ministerie van onderwijs houdt een enquête onder docenten in het mbo naar de gevolgen van de coronacrisis De volgende vragenlijst is bedoeld voor onderwijsgevend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vragenlijst bestaat uit meerkeuze vragen op drie thema’s: het welzijn van u als onderwijsprofessional, het welzijn van de student en hoe je aankijkt […]

fvov-twitter-440-220_okay

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

Vakorganisatie FvOv is blij met de steunmaatregelen voor het onderwijs. “We werken graag mee aan de verdere invulling”, zegt voorzitter Jilles Veenstra in een reactie. Het kabinet investeert 8,5 miljard euro in alle lagen van het onderwijs in een speciaal daarvoor opgezet programma. Achterstand door corona Een groot deel van het geld (6 miljard) gaat […]

fvov-twitter-440-220_okay

Peiling eindexamens in het vo 2021

Door de Covid-19 pandemie is ook dit schooljaar weer verre van normaal te noemen zeker nu er ook vanaf 16 december weer strengere maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben grote invloed op de mentale gezondheid en prestaties van zowel leerlingen als onderwijspersoneel. In de komende tijd is de FvOv weer betrokken bij vele overleggen […]

Nieuws-logo2

Inzet cao hbo

Enkele weken voor de kerstvakantie heeft overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao hbo. De werkgever had toen nog geen goedkeuring om de onderhandelingen te starten. De cao hbo 2020 had een looptijd van negen maanden tot 1 januari 2021. Die cao is door geen van beide partijen opgezegd. Dat betekent dat de cao hbo 2020 […]

fvov-twitter-440-220_okay

FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden […]

Nieuws-logo2

Geen verlaging van pensioenen in 2021

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020 is ruim 92%. Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan. Het is nog niet bekend hoe hoog de dekkingsgraad van eind december precies is. Op 21 januari 2021 weten we meer daarover. Duidelijk is […]