NIEUWS

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2021

Op 14 september zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO / FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo. De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt. Aandachtspunten in het akkoord zijn o.a. Loonparagraaf en looptijd Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen Thuiswerkregelingen Vitaliteit en capaciteit bij alle […]

logo-SOM

Resultaten Sectoranalyse mbo bekend

Werkgevers en werknemers hebben het CAOP gevraagd om te onderzoeken hoe investeringen in duurzame inzetbaarheid ervoor kunnen zorgen dat werknemers zo gezond mogelijk tot hun pensioen doorwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in de onlangs uitgevoerde Sectoranalyse van het mbo. Duurzame inzetbaarheid wordt in deze Sectoranalyse gedefinieerd als fitheid, energie en […]

Nieuws-logo2

Corona-richtlijn en servicedocument MBO aangepast aan kabinetsbesluiten

Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad,  heeft het kabinet besloten dat in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in het MBO losgelaten wordt. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel heeft het kabinet besloten dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen gaan gelden om het verzorgen van fysiek onderwijs op […]

Nieuws-logo2

Meer ruimte voor HO-instellingen vertaald in nieuw servicedocument (versie 11.0)

Maatregelen per 30 augustus 2021 Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, zal in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen van het hoger onderwijs losgelaten worden. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel gelden er aanvullende veiligheidsmaatregelen om het verzorgen van fysiek onderwijs op een […]

Nieuws-logo2

Bereikbaarheid tijdens vakantie

Vanwege de zomervakantie zal ons kantoor gesloten zijn vanaf vrijdag 23 juli tot en met 15 augustus. Met ingang van 16 augustus zijn wij weer normaal bereikbaar. Gedurende de vakantieperiode is onze voorzitter, de heer Jan van den Dries, bereikbaar voor dringende aangelegenheden via zijn e-mail adres jvandendries@planet.nl. Wij wensen u een hele fijne en […]

Nieuws-logo2

Leden UNIENFTO stemmen in met cao-mbo

De afgelopen tijd raadpleegden wij onze leden  over het onderhandelaarsakkoord voor de cao-mbo. Een grote meerderheid van de leden stemde voor. Ook de andere bij de FvOv aangesloten verenigingen stemden in met het onderhandelaarsakkoord. Eveneens hebben de werkgevers in het mbo en de bij de cao betrokken vakbonden AOb, CNVO en FNV-Overheid inmiddels formeel ingestemd […]

Nieuws-logo2

RECTIFICATIE

Aan de UNIENFTO-leden werkzaam in het MBO  Geachte dames en heren,  In de brief die u deze week ontving over het onderhandelaarsakkoord over de CAO MBO 2021 stond een storende fout. Er was in die brief namelijk sprake van een structurele loonsverhoging van 1,6% per 1 juli 2020. Uiteraard moet dit 1 juli 2021 zijn, […]

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord cao mbo

De UNIENFTO / FvOv heeft, samen met de andere onderwijsvakbonden, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een cao mbo met een korte looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. Dan maar een kortlopende cao Cao-partijen zijn sinds de vorige cao druk bezig geweest om te komen tot afspraken die recht doen […]