NIEUWS

staking

Informatie stakingen 30 en 31 januari 2020

We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen mogelijk maken de volgende doelen te realiseren: Eisen Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en het carrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel […]

Nieuws-logo2

Professioneel Statuut MBO: Uw mening telt!

Ruim 10 jaar geleden hebben de bonden betrokken bij de cao-mbo, waaronder de UNIENFTO, met de MBO-Raad een Professioneel Statuut vastgesteld. Doel van het Professioneel Statuut was de verankering van de professionele ruimte (zeggenschap) van de docent. Als docent mbo heb je het recht zelf te bepalen hoe je je beroep wilt uitoefenen. de komst […]

Nieuws-logo2

Minder werkdruk en meer werkplezier

In de cao mbo 2018-2020 hebben de cao-partijen (MBO Raad, UNIENFTO, AOb, CNV Onderwijs en FNV Overheid) het bestaan van hoge werkdruk en de effecten ervan erkend. Om die reden zetten werkgevers en vakbonden in op een continue aanpak om te komen tot minder werkdruk en meer werkplezier in de sector. Voor meer informatie, lees […]

MBO-Raad

Errata/addendum bij de cao-mbo 2018-2020

Sociale partners hebben geconstateerd dat in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en in de artikelen met betrekking tot buitengewoon verlof in de cao mbo verschillend jargon wordt gebruikt. Bij het overeenkomen van de cao mbo 2018-2020 hebben sociale partners afgesproken gedurende de looptijd van de cao met elkaar in overleg te treden om te […]

Nieuws-logo2

Wijziging enkele financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO

Per 1 januari 2020 wijzigen er een paar financiële arbeidsvoorwaarden in de CAO MBO, te weten: *          het carrièrepatroon Participatiebanen: indexeert o.b.v. stijging wettelijk minimumloon per 1-1-2020; *          de EHBO-toelage: indexeert o.b.v. percentage stijging carrièrepatronen in 2019 (2,3%); *          de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering: indexeert o.b.v. percentage stijging carrièrepatronen in 2019 (2,3%). Deze wijzigingen zijn […]

VCP-logo-x2

Reactie VCP op pensioenmaatregelen Koolmees

De pensioenmaatregelen die minister Koolmees op 19 november jl. heeft aangekondigd kunnen goed uitpakken, maar veel hangt af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. Dat zegt de VCP in een reactie op de brief die Koolmees  naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.