NIEUWS

ABP

ABP gaat pensioenen dan toch eindelijk verhogen!

Pensioenfonds ABP gaat per 1 juli a.s. de pensioenen verhogen met 2,39 procent. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde prijsstijging in de twaalf maanden van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Over het eerste halfjaar van 2022 volgt nog een nabetaling van 1,2%. Dat heeft het ABP, het pensioenfonds voor mensen die werkzaam zijn […]

01unienfto-log

Leden stemmen in met nieuwe cao MBO

De leden van de UNIENFTO / FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en de MBO-Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao die met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 geldt en loopt tot 1 juni 2023.

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao MBO

De FvOv, waarvan de UNIENFTO deel uitmaakt, heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een nieuwe cao mbo. Looptijd en loonontwikkeling De cao loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. Per 1 juli 2022 stijgt uw loon structureel met 4,2%.  Indien u op 1 juli 2022 […]

panel

Panelleden gezocht voor het werkendenpanel

Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten en werkstress? Vind je het belangrijk om je je mening te geven over beleid dat gericht is op het voorkomen van burnoutklachten? Meld je dan aan voor het werkendenpanel! Op 15 juni 2022 van 15:30 tot 17:30 uur houdt het […]

website

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want iedere student heeft recht op goed onderwijs. De Inspectie houdt hier toezicht op. Door het amendement Bisschop c.s. uit 2019 is wettelijk vastgelegd dat mbo-opleidingen bij onvoldoende studiesucces het Inspectieoordeel ‘zeer zwak’ kunnen krijgen. Wanneer er sprake is van onvoldoende […]

Nieuws-logo2

Instructeursbeurs mbo

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding volgen? Dan kun je voor het studiejaar 2022-2023 nog tot en met 31 mei 2022 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De subsidie bestaat uit twee delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure […]

logo-cmhf-1170×659

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

De verkiezingen voor het VO ABP komen dichterbij. Op 4 april opent de stemming, u heeft of krijgt hiervoor een uitnodiging van het ABP (schriftelijk of per mail). De CMHF, waarbij de UNIENFTO ook is aangesloten, doet natuurlijk met een eigen lijst mee. Een voor de actieve deelnemers en een voor de gepensioneerde deelnemers. We […]