NIEUWS

Nieuws-logo2

CAO overleg in HBO en MBO

Er wordt op dit moment zowel in het HBO als in het MBO getracht tot een nieuwe cao te komen. Sociale partners hebben hun inzetten uitgewisseld en toegelicht. Vervolgens zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In de komende weken worden nu eerst een aantal zaken verder uitgezocht. Daarna zullen de onderhandelingen worden hervat. De cao […]

logo-SOM

Klankbordsessie Versterken dialoog in het mbo

Voor een gezond en veilig werkklimaat in het mbo is het belangrijk om binnen het onderwijsteam regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s zoals professionele ontwikkeling of werkdruk. Een goede dialoog tussen collega’s onderling, en tussen collega’s en leidinggevende, zorgt ervoor dat medewerkers zich prettiger voelen op het werk, waardoor ze langer […]

VCP-logo-x2

VCP video-serie pensioenen

Er is hard gewerkt aan een serie korte toelichtende pensioenfilmpjes. In deze digitale berichten leggen VCP en CMHF u het huidige stelsel, de transitiefase naar  – en het nieuwe pensioenstelsel uit. Naast het beantwoorden van algemene vragen als ‘wat is pensioen’ en ‘wie praat er allemaal mee over mijn pensioen’ zal ook een verdiepingsslag gemaakt […]

VCP-logo-x2

Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen

Gisteren is in de Tweede Kamer de tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen, waarin werknemers (terecht) uitgezonderd van een testverplichting. Ondanks deze uitzonderingspositie is de VCP er niet gerust op dat deze norm op de werkvloer concreet vorm zal krijgen. Bijgaand een persbericht dat vandaag is verstuurd en waarin wij ons standpunt toelichten. Voor het persbericht, […]

Nieuws-logo2

Subsidieregeling extra hulp voor de klas gepubliceerd

De regering heeft de  regeling waarmee instellingen in het  MBO en Hoger Onderwijs subsidie kunnen krijgen voor de inzet van extra hulp in de klassen gepubliceerd in de Staatscourant. In een bijlage staat ook hoeveel er per instelling beschikbaar is. Kijk voor de regeling op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21730.html

fvov-twitter-440-220_okay

Voor leden: ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De UNIENFTO / FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat […]