NIEUWS

Nieuws-logo2

Nieuwe servicedocumenten mbo en hbo vastgesteld

De servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo&WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, […]

Nieuws-logo2

Update Coronarichtlijn MBO

De UNIENFTO / FvOv, AOb, CNVO en FNV-Overheid hebben met de MBO-Raad en JOB de bestaande Coronarichtlijn voor het MBO geëvalueerd en aangepast ook aan de nieuwe ontwikkelingen. De richtlijn heeft betrekking op het zo veilig mogelijk kunnen volgen van onderwijs en het werken in het onderwijs. Onderdeel van de richtlijn is de omgang met […]

Nieuws-logo2

Peiling coronamaatregelen in het mbo en hbo

Er wordt veel overleg gevoerd tussen de bonden, MBO-raad, Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW over maatregelen rondom corona in het onderwijs. Voor ons is het daarbij van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van onze leden. Daarom vragen we je om deze korte vragenlijst in te vullen. Invullen […]

Nieuws-logo2

Onderhandelaarsakkoord over CAO SBB

Hoewel het er aanvankelijk somber uit zag en het leek of zich donkere wolken boven de CAO SBB zouden samenpakken, zijn we er als UNIENFTO / FvOv samen met de andere vakbonden en de directie van SBB uiteindelijk toch in geslaagd een mooie cao-afspraak te maken met een, zeker in deze moeilijke tijden, prima loonparagraaf. De […]

Nieuws-logo2

VCP neemt deel aan rondetafelgesprek Pensioenakkoord

De VCP, de Vakcentrale voor Professionals waartoe ook de UNIENFTO behoort, is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer aangaande de uitwerking van het Pensioenakkoord.  Het gesprek start op 3 november a.s. van 17.30 uur tot 21.00 uur en gaat 4 november door van 10.00 tot 18.00 uur. Voor de VCP zit bestuurder Ruud […]

VCP-logo-x2

Kabinet moet meer doen aan aanpak jeugdwerkloosheid

Het kabinet moet haast maken met de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Grote groepen jongeren staan nu aan de kant, hun toekomst is erg onzeker. Ondanks beloften van het kabinet zijn er nog geen concrete plannen om het probleem aan te pakken. Dat zeiden VCP Young Professionals en FNV Young & United vandaag voor de microfoon van […]