Notitie medisch handelen en medicijnverstrekking in het mbo, juni 2017

content-img-one

Notitie medisch handelen en medicijnverstrekking in het mbo, juni 2017 20-06-2017 16:29
Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) ontvangt vanuit mbo scholen vragen over het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen. Met de Wet Passend Onderwijs kan het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van studenten en de zorg die de school wil of kan bieden toenemen. Onder welke voorwaarden mogen docenten medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele risico’s? Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Voor de gehele brief, KLIK HIER……….