Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2020

Op 25 mei zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO/FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo.

De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt.

Aandachtspunten in het akkoord zijn o.a.

  • Loonparagraaf en looptijd
  • Duurzame inzetbaarheidsuren en het sparen van DI-uren
  • D-3 contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd)
  • Functiewaardering en masters
  • Uitbreiding tijd-faciliteiten medezeggenschap
  • Beoordelen en belonen

Het bestuur van de UNIENFTO legt het onderhandelaarsakkoord positief aan haar leden voor.

Voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord, KLIK HIER………

Laat uw mening horen!

Leden van de UNIENFTO worden uitgenodigd om onderstaande formulier in te vullen, waarin ze kunnen aangeven wat ze van dit onderhandelaarsakkoord vinden.

cao hbo 2020